Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Запис в режим

Запис в режим на приоритетно използване на скоростта на затвора P A S M Можете ръчно да регулирате скоростта на затвора. Ако снимате движещите се обекти с висока скорост на затвора, обектът изглежда като замразен. При по-ниска скорост обектът изглежда като движещ се. В зависимост от осветеността на обекта стойността на диафрагмата автоматично се регулира, за да придаде правилна експонация. Висока скорост на затвора Ниска скорост на затвора Диск за избор на режим Контролен диск 1 Задайте диска за избор на режим в положение S. 2 Като използвате контролния диск изберете скорост на затвора. • Можете да регулирате скоростта на затвора в рамките между 30 и 1/4000 секунда. Когато използвате светкавицата, можете да регулирате между 30 и 1/125 секунда (с включена функция Super SteadyShot) или между 30 и 1/160 секунда (с изключена функция Super SteadyShot). • Скоростта на затвора се регулира на стъпки от 1/3 Ev. • Ако не постигнете правилна експонация след като извършите настройката, стойността на диафрагмата на LCD екрана и във визьора мига, когато бутонът на затвора е натиснат наполовина. Можете да записвате и в това положение, но е препоръчително да извършите нова настройка. • Когато светкавицата е отворена, светкавицата светва независимо от количеството светлина на околната среда (стр. 54). • Когато използвате светкавицата, светкавицата не достига до отдалечени обекти, ако затворите диафрагмата (по-голям номер F) и намалите скоростта на затвора. Ако желаете да използвате по-ниска скорост на затвора, препоръчваме Ви да използвате функцията Slow Sync (стр. 69). • Когато скоростта на затвора е една секунда или повече, намаляването на смущенията ще се извърши след приключването на записа (стр. 85). • Индикаторът (предупреждение за вибрация) не се извежда в режим на приоритетно използване на скоростта на затвора. 36

z Техники на запис Когато записвате движещ се човек, автомобил или течаща вода и др., Вие можете да уловите момент, който е невидим с просто око, ако използвате висока скорост на затвора. Когато записвате обект, като например течението на река, с по-ниска скорост на затвора, Вие можете да създадете изображение, което да улови движението на потока. В тези случай ползвайте статив, за да предотвратите вибрация на фотоапарата. Запис в режим на ръчна експонация P A S M Ръчна експонация Можете ръчно да регулирате скоростта на затвора и стойността на диафрагмата. Този режим е полезен, когато поддържате настройката за скорост на затвора и стойност на диафрагмата, или когато използвате измервател на експонацията. Диск за избор на режим Контролен диск Бутон +/– (експонация) Използване на функциите за снимане 1 Задайте диска за избор на режим в положение M. 2 Изберете скорост на затвора като използвате контролния диск. • До индикацията ‘’30” се появява “BULB” (стр. 40). 3 Натиснете и задръжте бутона +/– (експонация) и завъртете контролния диск, за да изберете стойност на диафрагмата. 37