Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

• В режим на

• В режим на ръчна експонация, дори когато [ISO] (стр. 44) е зададен в положение [AUTO], ISO е фиксиран на ISO 100. • Можете да активирате функция на контролния диск с помощта на [Ctrl Dial Set] в менюто Custom (стр. 94). • Индикаторът (предупреждение за вибрация) не се появява в режим на ръчна експонация. • Когато отворите светкавицата, светкавицата светва независимо от количеството светлина на околната среда (стр. 54). z Ev скала Ev скалата на LCD екрана и във визьора показва разликата между стандартната експонация (0.0Ev), която фотоапаратът определя, и експонацията, зададена от скоростта на затвора и стойността на диафрагмата, настроени от фотоапарата (ръчна експонация). Стандартна експонация 1.0Ev преекспонация 2.0Ev или по-голяма преекспонация Зададената от фотографа експонация е същата като експонацията, зададена от фотоапарата. Зададената от фотографа експонация е с 1.0Ev по-голяма (+) отколкото стандартната експонация, зададена от фотоапарата. Стрелките b B се появяват в края на скалата, ако експонацията е с повече от 2.0Ev (+), или по-малко (–), отколкото стандартната. Стрелката започва да мига, ако разликата се увеличи. : Индикация за ръчно измерване. 38

z Как да използвате бутона AELв ръчен режим Когато натиснете и задържите бутона AEL (АЕ в заключено положение), експонацията се определя от измервателя като стандартна (0.0Ev). Промяната на композицията на LCD екрана и във визьора, докато задържате бутона AEL, причинява непрекъснатата промяна на експонацията в центъра за точково измерване, с цел да се фокусира движението, а дисплеят показва разликата между стандартната експонация, която се измерва от фотоапарата, и експонацията в центъра за точково измерване. Следните илюстрации показват пример, при който експонацията, зададена от фотоапарата, е с 1.0Ev повече отколкото стандартната експонация, определена от фотоапарата. Когато композицията във визьора бъде променена, експонацията в центъра за точково измерване е с 0.7Ev повече от стандартната експонация, зададена от фотоапарата, и по този начин е зададена да бъде 1.7Ev повече от стандартната експонация, определена от измервателя. Ръчно увеличаване Експонация, зададена от фотографа Експонация в центъра на точково измерване, когато сте прекомпозирали снимката Център за точково измерване Можете да променяте комбинацията от скорост на затвора и големина на диафрагмата без да променяте експонацията в ръчен режим. Диск за избор на режим Използване на функциите за снимане Контролен диск Бутон AEL (AE в заключено положение) 1 Задайте диска за избор на режим в положение M. 2 Изберете скорост на затвора и стойност на диафрагмата (стр. 37). 3 Натиснете и задръжте бутона AEL (AE в заключено положение) и завъртете контролния диск, за да изберете желаната комбинация от скорост на затвора и стойност на диафрагмата. 39