Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на диска с функции Задайте функционалния диск в желаната функция. Вие можете да задавате фокусната рамка, AF режим, режим на измерване, компенсация на светкавицата, режим на цветовете и др. Функционален диск ISO: Настройка на ISO/Настройка на зоната (стр. 44) WB: Настройка на баланса на белия цвят (стр. 46) D-R: D-range оптимизатор (стр. 49) DEC: Избор на цветове/Режим DEC (стр. 49) : Режим на фокусиране (стр. 51) : Светкавица (стр. 54) : Режим на измерване (стр. 58) 42

Как да използвате диска с функции Бутон Fn Функционален диск Контролен бутон Централен бутон/ Бутон за точков AF 1 Задайте функционалния диск в желаната позиция. 2 Натиснете бутона Fn, така че да се изведе екранът с функции. 3 Като използвате v/V/b/B на контролния бутон изберете желаната настройка или стойност. • Можете да заместите контролния диск с b/B на контролера. • За подробности относно начина на настройка вижте съответното обяснение. 4 Натиснете централната част на контролния бутон, за да завършите операцията. Настройките, които сте избрали, са зададени. Използване на функциите за снимане 43