Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Настройка на

Настройка на ISO/Настройка на зоната ISO WB D-R DEC Можете да регулирате ISO чувствителността и да преминете към настройка на зоната. ISO ISO е единица за измерване на чувствителността на светлината. Колкото по-голямо число е, толкова по-голяма е чувствителността. 1 Изведете екрана ISO/настройка на зоната като използвате функционалния диск и бутона Fn (стр. 43). 2 Изберете желаната стойност като използвате v/V/b/B на контролния бутон и след това натиснете централната част на контролния бутон. • Опциите [Hi200] и [Lo80] се използват за настройка на зоната (стр. 45). ( : Настройка по подразбиране) AUTO Автоматично регулира ISO чувствителността. 100 Изберете голямо число, когато снимате на тъмни места или когато записвате движещ се с висока скорост обект, или изберете малко 200 число, за да постигнете висококачествено изображение. 400 800 1600 • Когато [ISO] е зададен в положение [AUTO], ISO чувствителността автоматично се регулира в рамките между ISO 100 и ISO 800, но ако дискът за избор на режим е зададен в положение M, ISO чувствителността се фиксира на ISO 100. • Обхватът на вградената светкавица (обхватът с правилна експонация) зависи от стойността на диафрагмата и ISO чувствителността. Вижте следната таблица, за да определите разстоянието за снимане. ISO настройка Диафрагма 100 200 400/ AUTO 800 1600 F2.8 1 – 4.3 m 1 – 6 m 1.4 – 8.6 m 2 – 12 m 2.8 – 17 m F4.0 1 – 3 m 1 – 4.3 m 1 – 6 m 1.4 – 8.6 m 2 – 12 m F5.6 1 – 2 .1 m 1 – 3 m 1 – 4.3 m 1 – 6 m 1.4 – 8.6 m 44

Настройка на зоната Можете да запазите изображението от преекспонация или по-малка експонация, когато записвате обекти в ярки или мрачни тонове. Тази функция работи същи с файлове в RAW формат. 1 Изведете екрана ISO/настройка на зоната като използвате функционалния диск и бутона Fn (стр. 43). 2 Изберете [Lo80] или [Hi200] като използвате v/V/b/B на контролния бутон, след това натиснете централнатачаст на контролния бутон. • Опциите [AUTO], [100], [200], [400], [800] и [1600] се използват за ISO чувствителността (стр. 44). Lo80 Hi200 Тази настройка предотвратява недостатъчното експониране на изображението. Препоръчително е да използвате настройката при мрачни (предимно тъмни) сцени, защото изображението ще избелява. Тази настройка ще предотврати преекспонацията на изображението. Препоръчително е да използвате настройката при сцени с ярки тонове (предимно светли), тъй като изображението ще съдържа по-високо ниво на смущения. Използване на функциите за снимане • ISO чувствителността е зададена като еквивалент на ISO 80 в [Lo80] и на ISO 200 в [Hi200]. • Когато използвате настройка на зоната, настройката за контраста в режим на избор на цветовете се изключва. • Вижте следната таблица, за да определите обхвата на светкавицата. Диафрагма Lo80 Настройка на зоната Hi200 F2.8 1 – 3.8 m 1 – 6 m F4.0 1 – 2.7 m 1 – 4.3 m F5.6 1 – 1.9 m 1 – 3 m 45