Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

3 Когато

3 Когато регулирате контраста, наситеността или остротата, преминете към екрана, който използвате за настройки като използвате на V; изберете желаната опция като използвате v/V и след това регулирайте стойността като използвате b/B. 4 Натиснете централната част на контролния бутон. ( : Настройки по подразбиране) (Standard)* (Vivid)* (Portrait)* (Landscape)* (Sunset)* (Night view)* (B&W) (Adobe RGB) Възпроизвежда различни сцени с богати нюанси и живи цветове. Възпроизвежда запомнящи се сцени, като например синьо небе, залез, пролетна зеленина и есенни листа с дълбоки и живи цветове. Акцентира върху обект и възпроизвежда меките тонове на човешката кожа. Възпроизвежда сцени с остри и живи цветове. Възпроизвежда червенината на залеза. Възпроизвежда светлата област с живи цветове и тъмната област с ясни контури. За черно-бели изображения. Използва Adobe RGB цветовата схема. В изображението няма да бъде вмъкнат ICC профил. * Използва sRGB цветова схема (вижте по-долу). (Contrast) (Saturation) (Sharpness) Регулира контраста на 5 стъпки, от -2 до +2. Колкото по-висока е стойността, толкова по-силен е контрастът. Резултатът е добре модулирано и ясно изображение. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-слаб е контрастът. Резултатът в някои случаи е загуба на черния или на белия цвят. • Когато настройвате зоната, само настройката за контраст временно се задава в положение 0 и не може да бъде променяна. Регулира цветовата наситеност на 5 стъпки, от -2 до +2. Колкото по-висока е стойността, толкова по-голяма е наситеността. Резултатът е живо и ясно изображение. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-лошо е изображението. • Ако цветовия режим е зададен в положение (B & W), Вие не можете да настройвате наситеността. Регулира остротата на изображението на 5 стъпки, от -2 до +2. Колкото по-висока е стойността, толкова по-голяма е остротата. Резултатът е живо и ясно изображение. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-меко е изображението. • Ако изберете автоматичен баланс на белия цвят (стр. 46), цветните тонове са по-ефективни. Използвайте автоматичен режим на баланс на белия цвят, особено в режим Залез. z Относно sRGB и Adobe RGB цветовите схеми sRGB цветова схема Това е стандартна цветова схема за цифров фотоапарат, която е подходяща за почти всички нормални условия. sRGB е подходяща схема за работа с изображения за интернет страници, защото е цветовата схема, която съдържа характеристиките за средностатистическия монитор. 50

Adobe RGB цветова схема Adobe RGB цветовата схема притежава по-широка гама от цветове от sRGB. Ако основната Ви цел е да отпечатате изображението, особено когато голяма част от обекта е в живи зелени или червени тонове, Adobe RGB е по-ефективната схема от останалите sRGB режими. • Името на файла на изображението започва с “_DSC” (стр. 112). z Относно съответствието на цветовете в Adobe RGB За да изведете или отпечатате изображение, използвайте софтуер, който поддържа обработка на цветовете, като например “Picture Motion Browser” (приложен в комплекта). За да изведете, редактирате или отпечатате изображение, записано в режим Adobe RGB, използвайте приложение, като например “Picture Motion Browser”, което поддържа обработка на цветовете и опцията за разстояние между цветовете DCF2.0. Софтуер, който не поддържа функцията за обработка на цветовете, може да не изведе или отпечата Adobe RGB изображението с верни цветове. За да отпечатате изображение с правилни цветове, принтерът трябва да бъде съвместим с опцията за разстояние между цветовете DCF2.0. Режим на фокусиране ISO WB D-R DEC Можете да зададете AF областта и AF режима. • Когато записвате в режим на автоматично фокусиране, уверете се, че сте задали ключа за режим на фокусиране в положение AF. AF област Можете да промените начина на фокусиране. Променете начина, когато Ви е трудно да фокусирате. 1 Изведете екрана за режим на фокусиране като използвате функционалния диск и бутона Fn (стр. 43). 2 Изведете екрана с AF областта като използвате v на контролния бутон. Използване на функциите за снимане 3 Изберете желания режим като използвате b/B на контролния бутон, след това натиснете централната част на контролния бутон. 51