Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

( : Настройка

( : Настройка по подразбиране) Към +2.0 Ev Към + : Увеличава нивото на светкавицата 0 EV Количеството светлина от светкавицата, което фотоапаратът задава автоматично. към –2.0 EV Към –: Намалява нивото на светкавицата. • Можете да зададете степен на компенсация на стъпки от 1/3. • Когато вградената светкавица бъде извадена, зададената компенсация се извежда под Ev скалата на LCD екрана. • Когато натиснете бутона на затвора наполовина, в затвора на визьора се извежда индикация . • Когато извършвате компенсация на светкавицата с вградената светкавица, възможно е положителният ефект да не бъде видим заради ограниченото количество светлина, ако обектът се намира на или около максималното разстояния на обхвата на светкавицата. Ако обектът е много близо, възможно е отрицателният ефект да не бъде видим. z Компенсация на експонацията на светкавицата Компенсацията на експонацията променя скоростта на затвора, диафрагмата и ISO чувствителността (когато изберете [AUTO]), за да извършите компенсацията. Ако използвате светкавицата, количеството светлина също се променя. От друга страна, компенсацията на светкавицата променя само количеството светлина и по този начин контролира относителния ефект на светлината от светкавицата върху цялото изображение. Например, ако желаете да намалите количеството светлина от светкавицата, Вие можете да зададете компенсация на светкавицата с отрицателен знак и в същото време да зададете компенсация на експонацията с положителен знак, за да настроите осветеността на цялото изображение. • С компенсация на експонацията можете и да не променяте количеството светлина от светкавицата (стр. 95). Режим на измерване ISO WB D-R DEC Можете да изберете режим на измерване (начин, при който фотоапаратът измерва осветеността на обекта) като използвате следните методи. 1 Изведете екранът за режим на измерване като използвате функционалния диск и бутона Fn (стр.43). 2 Изберете желан режим като използвате b/B на контролния бутон, след това натиснете централната част на контролния бутон. ( : Настройка по подразбиране) (MultiSegment) (Center weighted) Този режим разделя целия екран на 40 части, за измери светлината (измерване тип “медна пита” с 40 части). Докато акцентира на центъра на екрана, този режим измерва средната осветеност на целия екран. Ако снимате директно срещу слънцето, или ако обектът не е в центъра на изображението, Вие трябва да използвате компенсация за експонацията (стр. 65). 58

(Spot) Този режим измерва светлината само в центъра на точково измерване в средата на рамката. Той е подходящ за снимане на обекти със силен контраст или за измерване на светлината в определена област на екрана. Ако областта, която ще се измерва, не е в центъра на екрана, използвайте AE в заключено положение, за да запишете изображение (стр. 67). Област за точково измерване Разположение на обекта z Multi-segment metering (измерване тип “пчелна пита” с 40 части) Този фотоапарат разделя екрана на 40 части, за да измери светлината; частите с формата на клетки от пчелна пита са 39 и една част покрива обкръжаваща го среда. Тези елементи работят в синхронизация с автоматичния фокус като позволяват на фотоапарата да измери точно позицията и осветеността на обекта без значение къде се намира той на екрана. Това помага за лесното определяне на експонацията. Този метод за измерване позволява на фотоапарата да измери светлината по начин, който е много близък до този на човешкото око. Този метод е подходящо за общи снимки, включително за снимане срещу слънцето. • В режим на multi-segment измерване (измерване тип “пчелна пита” с 40 части), ако фокусът е заключен чрез натискането и задържането на бутона на затвора наполовина, експонацията (скорост на затвора и диафрагмата) се заключва едновременно с това (само когато автоматичното фокусиране се използва и AF режима е зададен в положение (Single Shot AF) или (Automatic AF)). Използване на функциите за снимане 59