Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

z Техники на

z Техники на снимане Докато записвате изображения, фотоапаратът автоматично определя експонацията. Когато записвате бяло изображение като цяло, например обект, осветен отзад, или снежна сцена, фотоапаратът преценява, че обектът е светъл и може да зададе по-тъмна експонация за изображението. В тези случаи настройката на експонацията в посока + е по-ефективна. Регулирайте в посока + Когато записвате по-тъмно изображение, фотоапаратът преценява, че обектът е тъмен и може да зададе по-светла експонация за изображението. В тези случаи настройката на експонацията в посока - е по-ефективна. Регулирайте в посока – Вие можете да опитате да регулирате експонацията според Вашия вкус. 66

Заключване на експонацията (AE в заключено положение) Можете да фиксирате експонацията преди да решите каква ще бъде снимката. Това е ефективно, когато обектът за фокусиране и обектът за измерване са различни, или когато желаете да записвате продължително докато поддържате една и съща стойност на експонацията. Бутон на затвора Бутон AEL (AE в заключено положение) 1 Прицелете се в обекта, за който желаете да измерите експонацията. • Регулирайте фокуса (не е нужно да заключвате фокуса). 2 Натиснете бутона AEL (AE в заключено положение). • “AEL”* светва във визьора и LCD екрана, за да Ви покаже, че експонацията е заключена. * AEL: съкращение от автоматично заключване на експонацията. 3 Докато натискате бутона AEL (AE в заключено положение), композирайте отново изображението, ако е необходимо, и натиснете бутона на затвора, за да запишете изображението. • Ако бутонът AEL (AE в заключено положение) бъде задържан след приключване на записа, Вие можете да продължите да записвате със същата експонация. Настройката се отменя, когато освободите бутона. • Когато светкавицата светне в режим, различен от режима за приоритет на скорост на затвора или от ръчен режим, контролът на бавна синхронизация се включва и се извършва AE заключване (стр. 69). • Можете да зададете запазване на стойността на експонацията за фотоапарата след като освободите бутона AEL (AE в заключено положение) (стр. 93). • Независимо от вида на избрания режим на измерване, Вие можете да зададете временно фиксиране на експонацията чрез точковото измерване (Spot AEL) като натиснете бутона AEL (AE в заключено положение) (стр. 93). Относно Ev скалата, когато натиснете бутона AEL (AE в заключено положение) Когато заключите експонацията като натиснете бутона AEL (AE в заключено положение), стойността на заключената експонация е зададена в стандартно положение (0). След като прекомпресирате, Ev скалата извежда измереното ниво на светлината в центъра за точково измерване. Това Ви показва разликата в осветеността на частите на екрана. • Ако нивото на светлината в центъра за точково измерване надвишава с 2.0 Ev повече или по-малко от стандартната стойност, в края на Ev скалата се извежда индикация gG. Индикацията gG започва да мига, ако разликата се увеличи още. Използване на функциите за снимане 67