Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на функции за преглед Включване на екрана за възпроизвеждане По време на възпроизвеждане всеки път, когато натиснете бутона се променя от индексен екран в екран с единично изображение. Бутон (Дисплей), екранът (Намаляване) Бутон (Дисплей) Бутон (Възпроизвеждане) Контролен бутон Екран с единично изображение (с данни на изображението) Екран с единично изображение (без данни на изображението) Индекс екран В режим на индекс екран (Браузър на файловете) Папката, която съдържа изведените изображения Първите три цифри от името на папката (номер на папката) Папката, която съдържа изведените изображения Първите три цифри от името на папката (номер на папката) Във всяка папка, на LCD екрана се появяват шест кадъра с изображения (индекс на файловете). Можете да местите кадрите като използвате v/V/b/B на контролния бутон. Тази функция е удобна за преглед на изображения, за да откриете това, което търсите. • Можете да изведете всички изображения по папки. Изображенията могат да бъдат възпроизведени по четири, девет или шестнадесет едновременно (стр. 90). За да изберете папката 1 Натиснете (Намаляване), за да осветите името на папката. 2 Изберете желаната папка като използвате b/B на контролния бутон. 3 Като използвате v/V/b/B на контролния бутон натиснете (Намаляване), за да преминете към областта с изображения и да изберете желаното изображение. 72

За да изтриете всички изображения в папката Можете да изтривате всички изображения в папката, когато индексният екран с файловете бъде изведен. 1 Изберете папката, която желаете да изтриете като използвате b/B на контролния бутон. 2 Натиснете бутона (Изтриване). Извежда се съобщението “Delete folder and its contents?” (“Изтрийте папката и съдържанието й?”). 3 Изберете “Yes” като използвате b, след това натиснете централната част на контролния бутон. Избраната папка се изтрива. • Можете да продължите с изтриването на папки. • Можете да настроите екрана за потвърждение в положение [Yes] като предварително го изберете в менюто Настройки (стр. 103). • Когато желаете да изтриете избраните изображения, вижте стр. 88. • Изтриването на множество изображения може да отнеме доста време. Препоръчително е да изтривате изображенията с компютър или да форматирате носителя за запис с помощта на фотоапарата. • След като веднъж сте изтрили изображение, Вие не можете да възстановите изображението. • Защитените изображения не могат да бъдат изтрити. • Ако изтриете папката за запис, която е избрана с помощта на [Select folder], изберете папка отново като използвате [Select folder] в менюто Настройки (стр. 101). Използване на функциите за преглед 73