Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Въртене на

Въртене на изображение Можете да въртите възпроизведеното изображение. Контролен бутон 1 Изведете изображението, което желаете да завъртите в режим на възпроизвеждане на единично изображение. 2 Всеки път, когато натиснете V на контролния бутон, изображението се завърта, както е показано на илюстрацията по-горе. • След като веднъж завъртите изображението, информацията за завъртането се запазва дори след като сте възпроизвели друго изображение или ако изключите захранването. Следващия път изображението ще се възпроизведе в завъртяна позиция. • Когато копирате завъртяни изображения на компютър, “Picture Motion Browser” (приложен в комплекта) може да изведе завъртяното изображение правилно. Въпреки това, възможно е изображенията да не се завъртят в зависимост от софтуера. • Можете да завъртите изображение, когато използвате носител за запис с капаче за защита от записа. Въпреки това, изображението няма да бъде завъртяно при следващото възпроизвеждане. 76

Увеличаване на изображение Изображението може да бъде увеличено, за по-внимателно преглеждане. Бутон (Дисплей) Бутон Бутон (Намаляване) (Увеличаване) Бутон (Възпроизвеждане) Контролен бутон 1 Натиснете бутона (Увеличение) в режим на възпроизвеждане на единично (или индекс) изображение. Централната част на изображението се увеличава. • Можете да увеличите изображението с бутона (Увеличение) или да отдалечите с бутона (Намаляване). 2 Изберете участъка, който желаете да увеличите, с помощта на v/V/b/B на контролния бутон. • Можете да изберете изображението като използвате контролния диск. • Всеки път, когато натиснете централната част на контролния бутон, екранът се променя от увеличен на цял екран. Използване на функциите за преглед Участък, който ще се увеличи, ако натиснете централната част на бутона. Местоположение на увеличения участък 3 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да отмените увеличеното възпроизвеждане и екранът да се върне в режим на възпроизвеждане на единично (или индекс) изображение. Обхватът на скалата е както следва. (Скалата не се извежда) Размер на изображението L:10M M:5.6M S:2.5M Обхват на изображението Прибл. ´1.1 – ´12 Прибл. ´1.1 – ´9 Прибл. ´1.1 – ´6 • Натискането на бутона (Дисплей) премахва индикаторите на екрана в режим на увеличено възпроизвеждане. 77