Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Списък на

Списък на опции на менюто За подробности относно операцията 1 стр. 80 Меню за запис (стр. 83 до 87) Размер на изображението Качество Моментно възпроизвеждане Намаляване на смущенията Eye-Start AF 1 Намаляване на ефекта на червените очи Контрол на светкавицата Настройка на светкавицата по подразбиране Bracket ред Нулиране 2 Меню за възпроизвеждане (стр. 88 до 92) Изтриване Форматиране Защита Индекс формат 1 Изреждане на кадри DPOF настройка • Отпечатване на дата • Отпечатване в индекс екран • Отмяна на отпечатването 2 Меню Custom (стр. 93 до 97) Приоритет на настройка FocusHoldButt. Бутон AEL Настройка на Ctrl диска Exp. comp. set AF илюминатор 1 Заключване на затвора Заключване на затвора Настройка на AF област Дисплей на екрана Дисплей на записа Дисплей за възпроизвеждане 2 Меню с настройки (стр. 98 до 104) LCD осветеност Режим на трансфер Видео изход Аудио сигнали Език Настройка на дата и час 1 2 Памет на файл # • Нулиране Име на папката Избор на папка • Нова папка Задно осветяване на LCD Запазване на захранването MenuSec. Memory Delete conf. Почистване на CCD Нулиране на настройките 3 82

Меню за запис 1 За подробности относно операцията 1 стр. 80 Настройката по подразбиране е отбелязана с . Размер на изображението За подробности вижте стр. 17. L:10M M:5.6M S:2.5M 3872 ? 2592 пиксела 2896 ? 1936 пиксела 1920 ? 1280 пиксела • За подробности относно броя на изображенията, които могат да бъдат заснети, когато промените размера на изображението, вижте стр. 27. • Когато зададете [Quality] в положение [RAW] или [RAW & JPEG], размерът на изображението се фиксира на [L:10M]. Качество Качеството на изображението се определя от компресията. Тъй като размерът на файла (стр. 17) на некомпресирано изображение ще бъде по-голям, обикновено цифровият фотоапарат компресира записаното изображение. RAW (RAW) RAW & JPEG (RAW+) Формат на файла: RAW (raw данни) RAW файл е грубият материал, който се прехвърля на компютър за професионална обработка. Файлът може да бъде отворен със софтуера “Image Data Converter SR”, който се намира на CD-ROM диска (приложен) (стр. 119). • Размерът на изображението е фиксиран на [L:10M]. Размерът на изображението не се извежда на LCD екрана. Формат на файла: RAW (raw данни) + JPEG Когато бутонът на затвора бъде натиснат, едновременно се създават RAW и JPEG изображение. Този режим е подходящ, когато имате нужда от два файла с изображения, JPEG за преглед и RAW за обработка. Размерът на JPEG изображението е фиксиран на [L:10M] и качеството на изображението в положение [Fine]. Меню за запис Fine (Добро качество (FINE)) Standard (Стандартно качество (STD)) Формат на файла: JPEG Изображението се компресира в JPEG формат, когато записвате. Колкото по-голяма е компресията, толкова по-малък е размерът на файла. Това ще Ви позволи да запишете повече файлове на един носител за запис, но качеството на изображенията ще бъде по-ниско. След като намалите качеството на изображението, първоначалното качество не може да се върне на компютър. Ако планирате да обработвате файла с изображението по-късно, внимателно изберете качество на изображението, когато задавате настройката. • За подробности относно качеството на изображението t стр. 17. • За подробности относно броя на изображенията, които могат да бъдат заснети, когато промените размера на изображението, вижте стр. 27. 83