Views
4 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

За

За подробности относно операцията 1 стр. 80 z Относно RAW файлове Цифровият фотоапарат получава изображението на обекта, заснето от CCD (Charged-Coupled Device), което играе ролята на филм в обикновен фотоапарат. Файловете във формат RAW съдържат грубите данни, записани на CCD без да са минали през никаква цифрова обработка. RAW файловете са различни от по-често срещаните файлове във формат JPEG, при които грубият материал подлежи на обработка. За да отворите RAW файл, записан с този фотоапарат, Вие трябва да притежавате софтуера “Image Data Converter SR”, включен в CD-ROM диска (приложен в комплекта). С този софтуер Вие можете да отворите и преобразувате RAW файл в обикновен формат, като например JPEG или TIFF, както и отново да настроите баланса на белия цвят, наситеността на цветовете, контраста и др. • Записът на изображение в RAW формат притежава следните ограничения. – Размерът на изображението е фиксиран в най-голяма стойност (L:10M) – RAW файловете не могат да бъдат отпечатвани като използвате DPOF принтер или PictBridge-съвместим принтер. – За разлика от JPEG изображението, RAW изображението не преминава през основна обработка, затова цветовете му не могат да бъдат правилно възпроизведени в режим на възпроизвеждане или моментно възпроизвеждане. Ако данните са правилно записани, правилните цветове мога да бъдат възпроизведени на компютър. Inst.Playback След като изображението бъде записано, Вие можете да изведете изображението на LCD екрана за две, пет или 10 секунди. Можете също така да изтриете изображението по време на моментно възпроизвеждане. 10 sec. Извежда изображение на LCD екрана за 10 секунди. 5 sec. Извежда изображение на LCD екрана за 5 секунди. 2 sec. Извежда изображение на LCD екрана за 2 секунди. Off Не извежда изображението. За да изтриете изображение по време на моментно възпроизвеждане Натиснете (Изтриване), след това изберете [Yes] на екрана за потвърждение като използвате b на контролния бутон, след това натиснете централната част на контролния бутон. • По време на моментно възпроизвеждане Вие можете да включите/изключите информацията за запис (стр. 72), да изберете дисплей с хистограма (стр. 74) или да увеличите изображението (стр. 77). Ако допълнителните фокусни рамки бъдат избрани, изображението се увеличава, като се центрира около избраната рамка. • Моментното възпроизвеждане при продължителен запис, продължителен bracket и bracket запис с баланс на белия цвят, извежда само последното записано изображение. Ако изтриете изображение като следвате процеса по-горе се изтрива само изведеното изображение. • При моментно възпроизвеждане изображението не може да бъде възпроизведено във вертикално положение дори когато зададете [Play. display] в положение [Auto rotate] (стр. 97). 84

За подробности относно операцията 1 стр. 80 Намаляване на смущенията Дългата експонация създава повече смущения. Когато скоростта на затвора е една секунда или по-малка, функцията за намаляване на смущенията се включва, за да намали зърнестия шум, който е характерен при дългите експонации. On Когато записвате с дълга експонация от 1 секунда или повече, процесът по намаляване на смущенията се извършва за същото време, за което е бил отворен затворът. Докато се извършва функцията за намаляване на смущенията, на LCD екрана се извежда индикацията “Processing…”. Не можете да записвате следващо изображение докато процесът не приключи. Off Този режим не извършва намаляване на смущенията. Този режим е подходящ, когато времето за запис е кратко. Въпреки това, това ще увеличи риска от появяване на смущения. Препоръчително е да включите функцията за намаляване на смущенията, ако използвате дълга експонация. • Намаляването на шума не се извършва при продължителен bracket, независимо от тази настройка. Eye-Start AF Когато погледнете през визьора, фокусът е потвърден и скоростта на затвора и диафрагмата се регулират автоматично. Меню за запис On Off Автоматично регулира фокуса. • Този режим използва заряда на батерията по-бързо отколкото в положение [Off]. Не регулира фокуса. 85