Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Меню за запис

Меню за запис 2 За подробности относно операцията 1 стр. 80 Настройките по подразбиране са отбелязани с . Намаляване на ефекта на червените очи Намалява ефекта на червените очи като преди запис няколко пъти намалява количеството светлина от светкавицата. On Off Намалява ефекта на червените . очи. Не използва функцията за намаляване на ефекта на червените очи. • Функцията за намаляване на ефекта на червените очи работи само с вградената светкавица. (Когато използвате външна светкавица (не е приложена в комплекта), ефектът на червените очи се получава много рядко.) Контрол на светкавицата Можете да изберете режим на контрол на светкавицата, за да зададете количеството светлина. ADI flash (ADI светкавица) Pre-flash TTL (TTL предварителна светкавица) Светкавицата светва преди запис и фотоапаратът настройва количеството светлина като измерва отразената светлина от предварителната светкавица и информацията за разстояние. Светкавицата светва преди запис и фотоапаратът настройва количеството светлина като измерва отразената светлина от предварителната светкавица. Информацията за разстоянието не е включена при пресмятането. ADI: съкращение от “Advanced Distance Integration” P-TTL: съкращение от “Предварителна светкавица през обектива” • Когато разстоянието между обекта и външната светкавица (не е приложена в комплекта) не може да бъде определено, (запис с безжичната светкавица, когато използвате външна светкавица (не е приложена в комплекта), запис със светкавица, намираща се встрани на фотоапарата като се използва кабел, запис с макро светкавица или кръгла светкавица и др.), фотоапаратът автоматично избира режим на предварителна светкавица TTL. • Изберете [Pre-flash TTL] в следните случаи, когато фотоапаратът не може да изчисли с ADI светкавицата точната информация за разстоянието. – Към HVL-F36AM светкавицата е прикрепен широк панел. – Към повърхността на светкавицата е прикрепен разпръсквател на светлината. – Използвате филтър с фактор за експонацията, като например ND филтър. – Използвате обектив за близки снимки. • ADI светкавицата работи само в комбинация с обектив, който притежава функция за кодиране на разстоянието. За да определите дали обективът притежава такава функция, вижте ръководството за експлоатация, приложено към обектива. Настройка на светкавицата по подразбиране Когато дискът за избор на режим е зададен в положение AUTO, P или избор на сцена, режимът за работа със светкавицата е зададен в положение автоматична светкавица (настройка по подразбиране). Когато светкавицата се отвори, ако желаете да се уверите, че светкавицата ще светне безотказно, задайте настройка Fill-flash. В двата случая Вие можете да промените режима на работа със светкавицата като използвате функционалния диск и бутона Fn. 86

За подробности относно операцията 1 стр. 80 Auto flash (Автоматична светкавица) Fill-flash Когато дискът за избор на режим е зададен в положение AUTO, P или Избор на сцена, и когато светкавицата е извадена, светкавицата автоматично светва, само когато е необходима. Когато дискът за избор на режим е зададен в положение AUTO, P или Избор на сцена, светкавицата светва всеки път. Bracket ред Редът при bracket снимане (стр. 62) може да бъде избиран. Редът е еднакъв както при bracket запис с осветление от околната среда, така и при запис със светкавицата. • Тези опции не важат при bracket запис с баланс на белия цвят. 0 t – t + Използвайте 0Ev, когато записвате на първото изображение, което представлява най-добрата възможност за снимка. Пример: 0Ev t –0.3Ev t +0.3Ev – t 0 t + Редът е от ниска към висока експонация. Пример: –0.7Ev t 0Ev t +0.7Ev Нулиране Можете да нулирате основните функции в режима на запис. 1 Изберете [Enter] в [ Reset]. Съобщението “Reset recording mode?” (Нулиране на режима на запис?) се извежда на LCD екрана. 2 Изберете [Yes] като използвате b на контролния бутон, след това натиснете централната част на контролния бутон. Основните функции на режима на запис се нулират. • За подробности относно опциите, които ще се нулират, вижте “Нулиране на настройките” (стр. 151). Меню за запис 87