Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Забележки за

Забележки за LCD екрана и обектива • LCD екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче върху LCD екрана да се появят малки черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят). Появяването на тези петънца е напълно нормално в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе върху качеството на записваното изображение. Черни, бели, червени, сини и зелени петънца • Не излагайте фотоапарата на пряка слънчева светлина. Ако светлината се пречупи и фокусира върху предмет наблизо, това може да причини пожар. Ако излагането на пряка слънчева светлина е наложително, прикрепете капачето на обектива. • Възможно е да се появят остатъчни образи на LCD екрана, когато снимате в студени условия. Това не е неизправност. Когато включите фотоапарата на студено място, възможно е LCD екранът временно да остане тъмен. Когато фотоапаратът се затопли, екранът ще заработи нормално. • Не натискайте LCD екрана силно. Това може да причини неизправност и екранът да загуби цветовете си. Забележки за съвместимостта на данните за изображението • Този фотоапарат следва стандарта DCF, установен от JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). • Възпроизвеждането на изображения, записани с Вашия фотоапарат, но на друго оборудване, и възпроизвеждането на изображения, записани или редактирани с друго оборудване, но на Вашия фотоапарат, не е гарантирано. Предпазни мерки относно авторското право Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други да бъдат защитени с авторско право. Неразрешеният презапис на такива материали може да противоречи на закона за авторското право. Изображенията, използвани в това ръководство Снимките, използвани като примери, са обработени и не са истинските изображения, заснети с помощта на този фотоапарат. Фокусно разстояние Ъгълът на снимане на този фотоапарат е по-малък от този на 35-mm аналогов фотоапарат. Можете да откриете приблизителния еквивалент на фокусно разстояние за 35-mm аналогов фотоапарат и да записвате изображения със същия ъгъл като увеличите фокусното разстояние на Вашия обектив наполовина. Например, когато използвате 50 mm обектив, Вие можете да намерите еквивалента на 75 mm обектив, използван за снимане с 35-mm аналогов фотоапарат. 8

Съдържание Забележки за използване на фотоапарата ...............................................................7 Основни техники за по-добри изображения ............................................................13 Фокусиране – Успешно фокусиране върху обект ....................................................................13 Преди работа Експонация – Настройка на интензитета на светлината .........................................................16 Цвят – Ефект от осветяването ....................................................................................................17 Качество – “Размер на изображението” и “качество на изображението” .............................17 Идентификация на частите .........................................................................................19 Индикатори на екрана ................................................................................................22 Промяна на информационния дисплей на екрана ..................................................26 Брой изображения ......................................................................................................27 Брой изображения, който мога да бъдат записани, когато използвате комплекта батерии .....................................................................29 Работен поток ..............................................................................................................30 Използване на функциите за снимане Използване на диска за избор на режим ................................................................31 Избор на сцена ...........................................................................................................................32 Запис в режим на автоматично програмиране ........................................................................33 Запис в режим на приоритетно използване на диафрагмата .................................................34 Запис в режим на приоритетно използване на скоростта на затвора...................................36 Запис в режим на ръчна експонация ........................................................................................37 Използване на диска с функции ................................................................................42 Как да използвате диска с функции ..........................................................................................43 Настройка на ISO/Настройка на зоната ..................................................................................44 Настройка на баланса на белия цвят ........................................................................................46 D-Range оптимизатор .................................................................................................................49 Избор на цвят/DEC режим .........................................................................................................49 Режим на фокусиране ................................................................................................................51 Светкавица ..................................................................................................................................54 Режим на измерване ..................................................................................................................58 Използване на бутона / (Drive) ...........................................................................60 Как да използвате бутона / (Drive) ....................................................................................60 Продължително снимане ............................................................................................................61 Използване на таймер за самостоятелно включване ..............................................................62 Запис на три изображения с различна експонация – Exposure Bracket ................................62 Bracket запис с баланс на белия цвят .......................................................................................64 9