Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

За

За подробности относно операцията 1 стр. 80 AE hold AE toggle Докато държите бутона натиснат, фотоапаратът временно изпълнява точково измерване независимо от режима на измерване, който сте избрали преди това, и заключва стойността на експонацията. Докато държите натиснат бутона AEL (AE в заключено положение), натиснете бутона на затвора, за да снимате. Този режим е подходящ, ако обикновено използвате измерване в много участъци или в центъра, но имате нужда да измервате точково, заради вида на обекта. Натиснете бутона веднъж и го освободете; фотоапаратът временно изпълнява точково измерване независимо от режима на измерване, който сте избрали преди това, и заключва стойността на експонацията. Натиснете бутона отново, за да освободите заключването. Когато натиснете бутона на затвора, не е нужно да задържате натиснат бутона AEL (AE в заключено положение). Този режим е подходящ, ако обикновено използвате измерване в много участъци или измерване в центъра, но имате нужда да измервате точково заради вида на обекта. • Докато стойността на експонацията е заключена, на LCD екрана и във визьора се извежда индикация “AEL”. Уверете се, че сте освободили заключването, когато изберете “AE toggle”. • Освен в режим на приоритет на скоростта на затвора и в режим на ръчна настройка, когато светкавицата се използва, се избира бавна синхронизация и се извършва AE заключване (стр. 69). • Настройките “hold” и “toggle” влияят на промените (стр. 39), които извършвате в режим на ръчна настройка. Настройка на диска Ctrl Можете да промените функцията на контролния диск в режим на ръчна настройка или в програмен режим. Shutter speed (Скорост на затвора) Aperture (Диафрагма) Режим на ръчна настройка Промяна на програмата Режим на ръчна настройка Промяна на програмата Контролен диск: Скорост на затвора Бутон +/– (експонация) + Контролен диск: Диафрагма P S промяна (Контролният диск променя скоростта на затвора.) Контролен диск: Диафрагма Бутон +/– (експонация) + Контролен диск: Скорост на затвора P А промяна (Контролният диск променя диафрагмата.) 94

За подробности относно операцията 1 стр. 80 Exp. Comp. настройка В настройката по подразбиране, ако сте избрали компенсация на експонацията, когато използвате светкавицата, скоростта на затвора, диафрагмата, ISO чувствителността (само в режим AUTO) и количеството светлина от светкавицата се променя, за да се извърши компенсация на експонацията (стр. 65). Можете да ограничите ефекта от компенсация на експонацията на фона, осветен от околната светлина (светлина различна от светкавицата), ако регулирате количеството светлина от светкавицата. Ambient&flash Ambient only Компенсация на експонацията се извършва едновременно в обхвата на околното осветление (фонът, до който не достига светлина от светкавицата) и обхвата на светлината от светкавицата • Стойности, които се променят: скорост на затвора, диафрагма, ISO (само в режим AUTO), количество светлина от светкавицата. • Стойности, които не се променят: няма Компенсация на експонацията се извършва само в обхвата на околното осветление (фонът), докато експонацията в обхвата на светкавицата е фиксирана. • Стойности, които се променят: скорост на затвора, диафрагма, ISO (само в режим AUTO) • Стойности, които не се променят: количество светлина от светкавицата • При компенсация на светкавицата Вие можете да ограничите компенсацията до обхвата на светкавицата като фиксирате експонацията на обхвата на околната светлина, където светкавицата не достига (стр. 57). Стойности, които се променят: количество светлина от светкавицата Стойности, които не се променят: скорост на затвора, диафрагма, ISO AF илюминатор Когато натиснете бутона на затвора наполовина като използвате светкавицата при тъмни условия, светкавицата може да светне. Това е плътна AF светлина, която Ви помага лесно да фокусирате върху обекта в режим на автоматично фокусиране. Можете да включите или изключите AF илюминатора. Custom меню On Off AF илюминаторът е включен. АF илюминаторът не е включен. • Когато сте задали AF илюминатора в положение [Off], AF илюминаторът на външната светкавица (не е приложена в комплекта) не се включва. 95