Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Custom меню 2 За

Custom меню 2 За подробности относно операцията 1 стр. 80 Настройките по подразбиране са отбелязани с . Заключване на затвора Можете да зададете режима на заключване на затвора, за да предотвратите отпускането на затвора, когато във фотоапарата не е поставен носител за запис. On: no card Off: no card Затворът не може да бъде освободен, когато във фотоапарата не е поставен носител за запис. Затворът може да бъде освободен, когато във фотоапарата не е поставен носител за запис. Заключване на затвора Можете да зададете заключване на затвора, за да предотвратите отпускането на затвора, когато на фотоапарата не е поставен обектив. Когато прикрепите фотоапарата към астрономически телескоп, например, изберете [Off: no lens], за да можете да освободите затвора. On: no lens Off: no lens Затворът не може да бъде освободен, когато на фотоапарата не е поставен обектив. Затворът може да бъде освободен, когато на фотоапарата не е поставен обектив. Настройка на AF област Когато натиснете бутона на затвора наполовина, допълнителната фокусна рамка, с която се извършва фокусирането, за кратко се осветява в червено. Можете да промените продължителността на осветяването или да изключите осветяването. 0.6s. display (0.6s. дисплей) 0.3s. display (0.3s. дисплей) Display off. (Изключен дисплей) Не се осветява. Допълнителната рамка за фокусиране се осветява за 0.6 секунди. Допълнителната рамка за фокусиране се осветява за 0.3 секунди. • Когато изберете [Display Off], допълнителната рамка за фокусиране се осветява, само когато натиснете контролния бутон или бутона за точков AF. 96

За подробности относно операцията 1 стр. 80 Monitor Disp. (Дисплей на екрана) Сензорите на окуляра, които се намират точно под визьора, определят дали фотографът гледа през визьора или не. Можете да зададете автоматично изключване на LCD екрана, когато погледнете през визьора. Automatic (Автоматично) Manual (Ръчно) LCD екранът се изключва автоматично, когато гледате през визьора. LCD екранът остава включен, когато гледате през визьора. • Независимо от настройките в менюто, дисплеят с информацията за записа автоматично се изключва след като зададете продължителността (5 секунди в настройка по подразбиране (стр. 102)). Дисплей за запис Mожете да зададете автоматично завъртане на дисплея с информация за записа, когато завъртите вертикално фотоапарата. Auto rotate (Автоматично въртене) Horizontal (Хоризонтална позиция) Дисплей за възпроизвеждане Дисплеят се завърта автоматично във вертикална позиция, когато фотоапаратът е във вертикална позиция. Дисплеят не се завърта, когато фотоапаратът е във вертикална позиция. Custom меню Можете да запишете информацията за ориентацията на изображението заедно със самото изображение, което позволява на изображения, записани вертикално, да бъдат възпроизвеждани вертикално. Auto rotate (Автоматично въртене) Man. rotate (Ръчно въртене) Информацията за ориентация на изображението се записва със самото изображение. Информацията за ориентация на изображението не се записва с изображението. • Когато сте избрали [Auto Rotate], изображението, записано на компютър, ще се изведе във вертикална позиция като използвате “Picture Motion Browser”/“Image Data Converter SR” (приложени в комплекта). В зависимост от софтуера, който използвате, изображението може да не бъде изведено във вертикална позиция. • За да завъртите ръчно изведеното изображение, вижте стр. 76. 97