Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi

Camerã digitalã Single Lens Reflex Înainte de acþionarea camerei Folosirea funcþiilor de înregistrare Folosirea funcþiilor de vizualizare Folosirea meniului Folosirea calculatorului Imprimarea imaginilor “Citiþi mai întâi aceste informaþii” - volum separat Conþine explicaþii privind reglajele ºi operaþiile de bazã pentru înregistrara ºi redarea cu aceastã camerã foto. Manual de instrucþiuni Înainte de a acþiona aparatul, vã rugãm sã citiþi cu atenþie acest manual ºi broºura “Citiþi mai întâi aceste informaþii” (volum separat), dupã care pãstraþi documentaþia pentru a o putea consulta ulterior. Înregistrarea proprietarului Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazã modelul sunt plasate în partea de jos a aparatului. Notaþi numãrul serial în spaþiul care-i este rezervat în continuare. Specificaþi aceste numere ori de câte ori apelaþi la dealer-ul dvs. Sony în legãturã cu acest produs. Numãr model DSLR-A100 Numãr serial _________________ Soluþionarea defecþiunilor Informaþii suplimentare Index © 2006 Sony Corporation 1