Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Meniul de reglaje 3

Meniul de reglaje 3 Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 80 Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul . LCD backlight – Iluminarea din spate a ecranului LCD În cursul înregistrãrii, interfaþa cu informaþii legate de înregistrare apare pe ecranul LCD. Puteþi modifica durata de afiºare a interfeþei. 1 min. 30 sec. 10 sec. 5 sec. Afiºeazã interfaþa pe ecranul LCD timp de 1 minut. Afiºeazã interfaþa pe ecranul LCD timp de 30 sec. Afiºeazã interfaþa pe ecranul LCD timp de 10 sec. Afiºeazã interfaþa pe ecranul LCD timp de 5 sec. • Interfaþa apare din nou dacã apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator sau dacã efectuaþi o altã operaþie. Power save – Modul economic de funcþionare Dacã nu acþionaþi camera o anumitã perioadã de timp, aceasta va trece în modul economic de funcþionare oprindu-se aproape complet (Power Save). T pasul 3 din broºura “Citiþi mai întâi aceste informaþii”. Puteþi stabili durata de timp dupã care camera sã treacã în modul economic de funcþionare. 30 min. 10 min. 5 min. 3 min. 1 min. Camera trece în modul economic de funcþionare dupã 30 minute. Camera trece în modul economic de funcþionare dupã 10 minute. Camera trece în modul economic de funcþionare dupã 5 minute. Camera trece în modul economic de funcþionare dupã 3 minute. Camera trece în modul economic de funcþionare dupã 1 minut. • Dacã apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator camera revine la modul înregistrare. MenuSec. Memory – Succesiunea meniurilor În varianta implicitã, dacã apãsaþi butonul MENU, prima este afiºatã interfaþa 1 sau 1. Puteþi modifica acest reglaj pentru a fi afiºatã mai întâi interfaþa anterior selectatã. Off On Este afiºatã mai întâi interfaþa 1 sau 1. Este afiºatã mai întâi interfaþa de meniu anterior selectatã. 102

Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 80 Delet conf. – Renunþarea la confirmare Înainte de a ºterge imaginile sau directoarele, este afiºatã o interfaþã de confirmare “Delete this image ?” (Sã fie ºtearsã aceastã imagine?). În mod obiºnuit, este selectatã din oficiu varianta [No] (Nu), însã puteþi stabili ca varianta implicitã sã fie [Yes] (da). “Yes” (da) “No” (nu) Este selectatã din oficiu varianta [Yes] (da). Este selectatã din oficiu varianta [No] (Nu). • Acest reglaj se aplicã atât la ºtergerea imaginilor, cât ºi la ºtergerea directoarelor. Clean CCD – Curãþarea zonei CCD Dacã în interiorul aparatului pãtrund praf sau scame care se aºeazã pe CCD (partea aparatului care are rolul filmului dintr-un aparat foto clasic), este posibil sã aparã în imaginile înregistrate, aceasta depinzând de spaþiul de înregistrare. Dacã pe CCD existã praf, folosiþi o pensulã de curãþare cu suflãtor ºi curãþaþi zona CCD urmând procedura de mai jos. Puteþi curãþa cu uºurinþã praful folosind pensula cu suflãtor ºi funcþia antipraf a camerei. • Curãþarea poate fi efectuatã numai dacã nivelul de energie al acumulatorului este . O energie scãzutã a acumulatorului, în cursul operaþiei de curãþare, poate conduce la deteriorarea obturatorului. Se recomandã sã încheiaþi repede operaþia de curãþare. 1 Verificaþi dacã acumulatorul este complet încãrcat. • Se recomandã utilizarea unui adaptor de reþea / a unui încãrcãtor (nu este furnizat). 2 Selectaþi [Clean CCD], apoi selectaþi [Enter]. Este afiºat mesajul “After cleaning CCD turn camera off. Continue?” (Dupã ce curãþaþi CCD, opriþi camera. Continuaþi?). 3 Selectaþi [Yes] cu b de la butonul de comandã, apoi apãsaþi centrul acestuia. • Dupã ce CCD vibreazã pentru scurtã vreme, oglinda din faþã este ridicatã. 4 Detaºaþi obiectivul. 5 Utilizaþi pensula cu suflãtor pentru a curãþa suprafaþa CCD ºi spaþiul din jurul sãu. • Nu atingeþi CCD cu vârful pensulei. Terminaþi cât se poate de repede operaþia de curãþare. • Þineþi camera cu faþa în jos pentru a evita deplasarea prafului în interiorul aparatului dintr-un loc în altul. • Nu folosiþi un pulverizator de spray deoarece poate împrãºtia vapori în interiorul camerei. Continuã... 103