Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Configuraþia

Configuraþia recomandatã Pentru calculatorul conectat la camerã, este recomandatã urmãtoarea configuraþie. Configuraþie recomandatã la copierea imaginilor Sistem de operare (preinstalat) : Microsoft Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition sau Windows XP Professional. • Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul de operare este un sistem de operare actualizat (upgrade) cãtre cele mai sus menþionate sau dacã mediul de operare este multiplu (multi-boot). Mufã USB : Conector USB standard Configuraþie recomandatã pentru utilizarea “Picture Motion Browser” Sistem de operare preinstalat : Microsoft Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition sau Windows XP Professional. Procesor / Memorie : Pentium III 500 MHz sau mai rapid, 128 MB de RAM sau mai mult (se recomandã Pentium III 800 MHz sau mai rapid ºi 256 MB de RAM sau mai mult) Software : DirectX 9.0c sau ulterior Hard disc : Spaþiul liber pe disc necesar pentru instalare este de circa 200 MB sau mai mult Monitor : 800 × 600 puncte sau mai multe, adâncime mare de culoare (culoare pe 16 biþi) sau mai mult. • Acest software este compatibil cu tehnologia DirectX. Pentru utilizare trebuie instalat “DirectX”. Configuraþie recomandatã pentru utilizarea “Image Data Converter SR Ver. 1.1” Sistem de operare : Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition sau Windows XP Professional. Procesor : Pentium III MMX 1GHz sau mai rapid, Memorie : 256MB de RAM sau mai mult (se recomandã 512 MB de RAM sau mai mult) Memorie virtualã : 700 MB sau mai mult Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai multe, adâncime mare de culoare (culoare pe 16 biþi) sau mai mult. Note privind conectarea camerei la calculator • Nu este garantatã funcþionarea pentru toate sistemele de operare menþionate anterior. • Dacã doriþi sã conectaþi simultan douã sau mai multe dispozitive USB la un singur calculator, este posibil ca unele dispozitive -inclusiv camera foto- sã nu funcþioneze, în funcþie de tipurile de dispozitive USB folosite. • Nu este garantatã funcþionarea dacã folosiþi un hub USB. • Conectaþi camera folosind o interfaþã USB compatibilã cu transferul USB de vitezã mare (USB 2.0) care vã va permite un transfer superior (vitezã de transfer mare). Aceastã camerã este compatibilã cu Hi- Speed USB (USB 2.0). • Verificaþi dacã pentru opþiunea [Transfer Mode] din meniul de reglaje a fost aleasã varianta [Mass Storage]. În cazul variantei [PTP] camera nu este recunoscutã. • La revenirea calculatorului din starea Suspend sau Sleep se poate întâmpla sã nu se reactiveze în acelaºi timp ºi comunicarea dintre calculator ºi camera digitalã. 106

Copierea imaginilor pe calculator Aceastã secþiune descrie procesul folosind spre exemplificare un calculator Windows. Puteþi copia imagini de la camera foto la calculator dupã cum urmeazã. La introducerea directã a unitãþii de memorie în calculator Scoateþi unitatea de memorie din camerã, introduceþi-o în calculator ºi puteþi copia imaginile. Pentru conectarea la calculator, folosind conexiunea USB, a camerei având o unitate de memorie introdusã . Urmaþi Etapele de la 1 la 4 ale procedurii de la pagina 107 la 111 pentru a copia imagini. Etapa 1 : Pregãtirea camerei ºi a calculatorului • Când copiaþi imaginile din camera foto pe calculator folosind un acumulator insuficient încãrcat, operaþia poate eºua sau informaþiile se pot deteriora în cazul întreruperii premature a alimentãrii. 3 Porniþi camera foto ºi calculatorul. 1 Introduceþi în camera foto unitatea de memorie având înregistrate pe ea imaginile care vã intereseazã. 2 Introduceþi în camera foto un acumulator suficient încãrcat sau cuplaþi aparatul la o prizã de perete prin intermediul adaptorului/încãrcãtorului de reþea (nu este furnizat). 107