Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Instalarea aplicaþiilor

Instalarea aplicaþiilor software (furnizate) Puteþi instala software-ul furnizat urmând procedura de mai jos. • În cazul Windows 2000 / XP, înregistraþi-vã ca administrator. • “Picture Motion Browser”ºi ”Image Data Converter SR Ver. 1.1” sunt instalate simultan. 1 Porniþi calculatorul ºi introduceþi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de disc. Este afiºatã interfaþa cu meniul de instalare. 4 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran pentru ca instalarea sã fie definitivatã. Este instalat ºi programul ”Image Data Converter SR Ver. 1.1”. • Când apare mesajul care vã solicitã repornirea calculatorului pentru confirmare, reporniþi-l urmând instrucþiunile de pe ecran. • Este instalat ºi DirectX, în funcþie de configuraþia calculatorului dvs. • ”Image Data Converter SR Ver. 1.1” nu este instalat în Windows Me. 5 Scoateþi discul din calculator dupã ce instalarea s-a încheiat. • Dacã aceasta nu apare, faceþi clic dublu pe (My Computer) T (SONYPICTUTIL). 2 Faceþi clic pe [Install]. Apare interfaþa de alegere a limbii folosite la afiºarea pe ecran “Choose Setup Language”. Dupã ce aþi instalat software-ul pe desktop va apare un simbol care trimite la pagina de internet pentru înregistrarea utilizatorilor. Odatã ce v-aþi înregistrat pe site, puteþi beneficia de suport tehnic sigur ºi folositor. http://www.sony.net/registration/di 3 Selectaþi limba doritã, apoi faceþi clic pe [Next]. Pe ecran apare “License Agreement” (Convenþia de licenþã). Citiþi cu atenþie convenþia. Dacã acceptaþi termenii stipulaþi, faceþi clic pe butonul alãturat mesajului [I accept the terms of the license agreement] (accept termenii convenþiei de licenþã) ºi apoi faceþi clic pe [Next]. 114

Utilizarea aplicaþiilor software (furnizate) Puteþi utiliza imaginile statice ºi filmele de la camera foto mai mult ca oricând, profitând de software-ul furnizat. Aceastã secþiune face o sintezã a aplicaþiei “Picture Motion Browser”ºi a ”Image Data Converter SR Ver. 1.1” ºi oferã instrucþiunile de bazã. Prezentarea generalã a “Picture Motion Browser” Cu “Picture Motion Browser” puteþi : • Sã importaþi imaginile înregistrate cu camera foto ºi sã le afiºaþi pe monitor. • Sã organizaþi imaginile pe calculator în ordine cronologicã, dupã data la care au fost înregistrate. • Sã retuºaþi, tipãriþi ºi transmiteþi imaginile statice sub formã de documente ataºate la scrisori transmise electronic, sã modificaþi data înregistrãrii ºi altele. • Pentru detalii consultaþi documentaþia Help. Pentru a avea acces la documentaþia Help, faceþi clic pe [Start] T [All Programs] (în Windows 2000/Me, [Programs]) T [Sony Picture Utility] T [Help] T [Picture Motion Browser]. Accesarea ºi pãrãsirea “Picture Motion Browser” Accesarea aplicaþiei “Picture Motion Browser” Faceþi dublu clic pe simbolul (Picture Motion Browser) de pe desktop. Sau din meniul Start : Faceþi clic pe [Start] T [All Programs](în Windows 2000/Me, [Programs]) T [Sony Picture Utility] T [Picture Motion Browser]. Pãrãsirea aplicaþiei “Picture Motion Browser” Faceþi clic pe butonul din colþul din dreapta sus al interfeþei. Instrucþiuni de bazã Urmaþi aceºti paºi pentru a importa ºi vizualiza imaginile de la camera foto. Importarea imaginilor 1 Verificaþi dacã ruleazã “Media Check Tool”*. * “Media Check Tool” este un program care detecteazã automat ºi importã imagini când o unitate de memorie este introdusã sau când este conectatã camera foto. Cãutaþi simbolul (Media Check Tool) din bara de simboluri. • Dacã nu existã simbol : Faceþi clic pe [Start] T [All Programs](în Windows 2000/Me, [Programs]) T [Sony Picture Utility] T [Tools] T [Media Check Tool]. 2 Conectaþi camera la calculatorul personal prin cablul USB. Dupã ce camera foto este detectatã automat, este afiºatã interfaþa [Import Images]. • Dacã introduceþi o unitate de memorie direct în calculator, consultaþi mai întâi pagina 107. • În Windows XP, dacã apare fereastra AutoPlay Wizard, închideþi-o. Continuã... 115