Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

3 Importaþi imaginile.

3 Importaþi imaginile. Pentru a declanºa importul imaginilor, faceþi clic pe butonul [Import]. Din oficiu, imaginile sunt importate într-un director creat în “My Picture” care este denumit cu data la care a avut loc importul. • Pentru instrucþiuni legate de “Schimbarea directorului care sã fie importat”, consultaþi pagina 118. Vizualizarea imaginilor 1 Verificaþi imaginile importate. Dacã operaþia de import se încheie, aplicaþia “Picture Motion Browser” se lanseazã. Sunt afiºate reprezentãrile de mici dimensiuni ale imaginilor importate. 2 Vizualizarea imaginilor din “Viewed folders” ordonate în funcþie de data la care au fost înregistrate. 1 Faceþi clic pe clapeta [Calendar]. Este afiºatã o listã a anilor în care au fost înregistrate imagini. 2 Faceþi clic pe indicaþia anului. Sunt afiºate imaginile înregistrate în anul respectiv, ordonate dupã data la care au fost fotografiate. 3 Pentru afiºarea imaginilor dupã luna în care au fost înregistrate, faceþi clic pe luna care vã intereseazã. Reprezentãrile de mici dimensiuni ale imaginilor înregistrate în acea lunã sunt afiºate. 4 Pentru afiºarea imaginilor dupã momentul înregistrãrii, faceþi clic pe data doritã. Reprezentãrile de mici dimensiuni ale imaginilor înregistrate în respectiva zi sunt afiºate în ordinea orei de înregistrare. Interfaþa cu afiºarea dupã an • Directorul “My Pictures” este stabilit ca director implicit în “Viewed folders”. • Puteþi face clic dublu pe reprezentarea de mici dimensiuni a imaginii care vreþi sã fie afiºatã. Interfaþa cu afiºarea dupã lunã 116

Utilizarea software-ului furnizat (continuare) Interfaþa cu afiºarea dupã orã Afiºarea imaginilor pe întreg ecranul Pentru prezentarea unei succesiuni ale imaginilor curente pe întreg ecranul, faceþi clic pe butonul . • Pentru prezentarea unei liste cu imaginile înregistrate într-un anumit an sau într-o anumitã lunã, faceþi clic pe perioada respectivã din partea stânga a ecranului 3 Afiºarea imaginilor câte una pe întreg ecranul. În interfaþa de afiºare dupã orã, faceþi clic dublu pe o reprezentare de mici dimensiuni a imaginii care vã intereseazã pentru ca aceasta sã aparã într-o fereastrã separatã. • Pentru redarea unei succesiuni de imagini sau pentru ca aceasta sã facã o pauzã, faceþi clic pe butonul din partea din stânga jos a ecranului. • Pentru a opri prezentarea succesiunii de imagini, faceþi clic pe butonul din partea din stânga jos a ecranului. • Puteþi efectua montaje ale imaginilor afiºate fãcând clic pe butonul din bara de comenzi. 117