Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Utilizarea unui

Utilizarea unui calculator Macintosh 120 Puteþi copia imagini pe calculator sau sã realizaþi montaje ale datelor în format RAW folosind aplicaþia “Image Data Converter SR Ver. 1.1”. • “Picture Motion Browser” nu este compatibil cu calculatoarele Macintosh. Configuraþia recomandatã Pentru un calculator conectat la camera foto este recomandatã urmãtoarea configuraþie. Configuraþia recomandatã pentru copierea imaginilor S.O.(preinstalat) : Mac OS X (v10.1.3 sau versiuni ulterioare) Conector USB : standard Configuraþia recomandatã pentru aplicaþia “Image Data Converter SR Ver.1.1” S.O.(preinstalat) : Mac OS X (v10.1.3 - 10.4) Procesor : i Mac, eMac, iBook, PowerBook, Power Mac seriile G4/G5, Mac mini Memorie: 256 MB sau mai mult (se recomandã 512 MB sau mai mult). Afiºaj : 1025×768 puncte sau mai mult, 32.000 culori sau mai mult. Note privind conectarea camerei foto la calculator • Nu este garantatã funcþionarea în cazul tuturor configuraþiilor enumerate anterior. • Dacã veþi conecta douã sau mai multe echipamente USB simultan la acelaºi calculator, este posibil ca unele aparate, inclusiv camera dvs. foto, sã nu funcþioneze, depinzând de tipul de echipamente USB utilizate. • Nu este garantatã funcþionarea când folosiþi un hub USB. • Deoarece camera dvs. este compatibilã cu Hi-Speed USB (USB 2.0), puteþi realiza un transfer rapid de date prin conectarea la o interfaþã USB compatibilã Hi-Speed USB (USB 2.0) • Verificaþi dacã pentru opþiunea [Transfer Mode] din meniul de reglaje a fost aleasã varianta [Mass Storage]. În cazul variantei [PTP] camera nu este recunoscutã. • Când calculatorul revine din starea Suspend sau Sleep, este posibil sã nu fie reluatã simultan ºi comunicarea dintre camera dvs. ºi calculator. Copierea ºi vizualizarea imaginilor pe calculator 1 Pregãtirea camerei ºi a calculatorului Macintosh. Efectuaþi procedura descrisã la “Etapa 1 : Pregãtirea camerei ºi a calculatorului” de la pagina 107. 2 Conectaþi cablul USB. Efectuaþi procedura descrisã la “Etapa 2 : Conectarea camerei la calculator” de la pagina 108. 3 Copierea fiºierelor cu imagini în calculatorul Macintosh. 1 Faceþi dublu clic pe pictograma nourecunoscutã de pe desktop T [DCIM] T folderul în care doriþi sã fie stocate imaginile copiate. 2 Marcaþi ºi deplasaþi (drag and drop) fiºierele cu imagini peste pictograma hard disk-ului. Fiºierele cu imagini sunt copiate pe hard disk. • Pentru detalii privind localizarea imaginilor ºi denumirile fiºierelor, vezi pagina 112. 4 Vizualizarea imaginilor pe calculatorul personal. Faceþi dublu clic pe pictograma hard disk-ului T pe fiºierul cu imaginea doritã din directorul ce conþine fiºierele copiate.

Pentru a elimina conexiunea USB Efectuaþi mai întâi procedurile de mai jos dacã : • Deconectaþi cablul USB. • Scoateþi unitatea de memorie, • Opriþi camera digitalã. Marcaþi ºi deplasaþi simbolul pentru drive sau cel pentru unitatea de memorie peste simbolul “Trash”. Camera foto este decuplatã de la calculator. Instalarea aplicaþiei “Image Data Converter SR Ver.1.1” Lansarea aplicaþiei “Image Data Converter SR Ver.1.1” Faceþi clic dublu [Image Data Converter SR] din folderul [Applications]. Suport tehnic Informaþii suplimentare despre acest produs ºi rãspunsuri la întrebãri frecvente pot fi gãsite la Sony Customer Support Website, http://www.sony.net Puteþi edita imagini înregistrate în modul RAW, efectuând modificãri, spre exemplu, ale curbei de nuanþe sau ale claritãþii. De asemenea puteþi salva imaginile în fiºiere de diferite formate generale. • Pentru instalare va trebui sã vã înregistraþi ca Administrator. 1 Porniþi calculatorul Macintosh ºi introduceþi discul CD furnizat în cititorul de CD-uri. 2 Faceþi clic dublu pe iconul unitãþii CD. 3 Copiaþi fiºierul [IDSCR_INDT.pkg] din folderul [MAC] peste simbolul hard diskului. 4 Faceþi clic dublu pe fiºierul [IDSCR_INDT.pkg] din folderul în care a fost copiat. Urmaþi instrucþiunile de pe ecran pentru a completa instalarea. • În cazul în care apare un mesaj care cere repornirea calculatorului, daþi un restart Mac-ului dvs. urmãrind instrucþiunile de pe ecran. • Dacã salvaþi date din formatul ARW în formatul RAW, acestea vor fi convertite în formatul SR2. 121