Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Etapa 2: Conectarea

Etapa 2: Conectarea camerei la imprimantã 1 Conectaþi camera la imprimantã. 2 Spre mufa USB Etapa 3: Imprimarea 1 Selectaþi imaginea de imprimat, folosind b/B ale butonului de comandã. • Dacã doriþi sã imprimaþi o singurã imagine, mergeþi la pasul 4. 2 Alegeþi numãrul de foi cu ajutorul v/V ale butonului de comandã. 1 Spre mufa USB Cablu USB • Numãrul copiilor creºte pânã la 20 folosind v ºi descreºte folosind V. • Puteþi stabili numãrul de foi simultan pentru toate imaginile (pagina 125). 2 Porniþi camera ºi imprimanta. Va apãrea urmãtorul ecran. 3 Repetaþi paºii 1 ºi 2 dacã doriþi sã imprimaþi ºi alte imagini. • Dacã afiºaþi ºi alte imagini, numãrul total de foi este indicat în câmpul “Total”. Dacã aceast ecran nu apare, apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator al camerei foto. • Folosind butonul (afiºaj) puteþi schimba modul de afiºare, comutând între afiºarea unei singure imagini ºi afiºarea index. • Puteþi mãri imaginea folosind (mãrire). 124

4 Apãsaþi în centrul butonului de comandã. Va apãrea ecranul de confirmare. Pentru a efectua reglajele folosind meniul de imprimare Dupã ce aþi conectat camera foto la o imprimantã, prin apãsarea butonului MENU veþi deschide urmãtorul meniu de imprimare. Vedeþi pagina 80 pentru operaþiile din meniul de imprimare. 5 Apãsaþi din nou în centrul butonului de comandã. Imaginea este imprimatã. 6 Dupã ce este afiºat mesajul “Printing finished” (imprimare terminatã) apãsaþi în centrul butonului de comandã. 1 (pagina 1) [Batch print] (imprimare în grup) All images (toate imaginile) Reset (iniþializare) Imprimã toate imaginile de pe suportul de memorie în cantitãþi egale. ªterge toate reglajele de imprimare. • Puteþi specifica un numãr de copii pânã la 20. Pentru a termina imprimarea [Index print] (imprimare index) Pentru a opri imprimarea, apãsaþi în timpul imprimãrii în centrul butonului de comandã. Deconectaþi cablul USB sau opriþi camera foto. Pentru reluarea imprimãrii urmaþi procedura de mai sus. Start Imprimã toate imaginile de pe suportul de memorie ca imagini index. Va apãrea meniul de configurare al imprimãrii. Apãsaþi în centrul butonului de comandã pentru a începe operaþia de imprimare. • Pentru o imprimare în modul index, numãrul de imagini de pe o singurã foaie ºi formatul imprimãrii depind de tipul imprimantei. 125