Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

2 (pagina 2) [Paper

2 (pagina 2) [Paper size] (formatul hârtiei) 3 (pagina 3) [DPOF Print] (imprimarea DPOF) Printer setup - stabilit la imprimantã 9×13cm/3.5"×5" Hagaki card 13×18cm/5"×7" A4/8.5"×11" 2"×3" card 10×15 cm 4"×6" 8"×10" Letter Start Imprimã toate imaginile care au marcaje DPOF care au fost specificate în meniul Playback, indiferent care ar fi imaginea curent afiºatã. Va apãrea ecranul de confirmare a imprimãrii. Imprimarea începe când apãsaþi în centrul butonului de comandã. [Layout] (aºezare) Printer setup - stabilit la imprimantã Borderless - fãrã margini 1 image/sheet - 1 imagine pe paginã 2 image/sheet - 2 imagini pe paginã 4 image/sheet - 4 imagini pe paginã [Print quality] (calitatea imprimãrii) Printer setup - stabilit la imprimantã Fine - finã [Data print] (imprimarea datei) Printer setup - stabilit la imprimantã Off - fãrã datã Date - data File name - numele fiºierului Date & Name - nume ºi datã 126

Soluþionarea defecþiunilor Soluþionarea defecþiunilor Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele probleme legate de camera dvs., încercaþi soluþiile prezentate în continuare. Verificaþi elementele prezentate de la pagina 127 la pagina 136. Consultaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony. Acumulator ºi alimentare Acumulatorul nu poate fi montat. • Montaþi acumulatorul împingând pârghia de scoatere a acestuia, cu muchia acumulatorului T (pasul1 , “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Montaþi corect acumulatorul T (pasul1 , “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). Indicatorul perioadei de autonomie rãmase este incorect sau, deºi este afiºat un indicator care aratã cã perioada de autonomie este suficientã, alimentarea înceteazã prea curând. • Aceste fenomene apar dacã utilizaþi camera într-un loc cu temperaturã foarte ridicatã sau foarte scãzutã (pagina 142). • Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat T (pasul1 , “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Acumulatorul este definitiv uzat (pagina 142). Înlocuiþi-l cu altul nou. Acumulatorul se descarcã prea repede. • Încãrcaþi suficient acumulatorul T (pasul1 , “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Aþi utilizat camera în locuri cu temperaturã extrem de scãzutã (pagina 142). • Bornele acumulatorului sunt murdare. Curãþaþi bornele cu puþinã vatã etc. ºi încãrcaþi acumulatorul. • Acumulatorul este definitiv uzat (pagina 142). Înlocuiþi-l cu altul nou. Nu puteþi porni camera. • Montaþi corect acumulatorul T (pasul1 , “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Acumulatorul este descãrcat. Montaþi un acumulator încãrcat T (pasul1 , “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Acumulatorul este complet uzat (pagina 142). Înlocuiþi acumulatorul cu altul nou. Alimentarea se opreºte brusc. • Dacã nu folosiþi camera o anumitã perioadã de timp, aceasta va trece în modul economic de funcþionare, oprindu-se aproape complet. Pentru a reporni camera, acþionaþi-o, spre exemplu apãsând pe jumatate butonul declanºator. T (pasul3 , “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). • Acumulatorul este descãrcat. Înlocuiþi acumulatorul cu altul încãrcat T (pasul1 , “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). 127