Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Altele Camera nu

Altele Camera nu funcþioneazã. • Folosiþi tipul de acumulator recomandat pentru aceastã camerã foto (pagina 142). • Nivelul de energie rãmas al acumulatorului este scãzut. (Este afiºat indicatorul ). Încãrcaþi acumulatorul (T pasul 1, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). Lentilele sunt aburite. • A condensat umezeala pe lentile. Opriþi aparatul foto ºi lãsaþi-l circa o orã la temperatura camerei pentru a se evapora umezeala, înainte de a încerca sã îl mai folosiþi (pagina 147). Când porniþi camera este afiºat mesajul “Set date and time?” (Potriviþi data ºi ora). • Camera nu a fost utilizatã o perioadã de timp, fiind lãsatã cu un acumulator slab încãrcat sau fãrã acumulator. Schimbaþi acumulatorul ºi potriviþi data ºi ora (T pasul 3, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). Dacã reglajul pentru datã se pierde de fiecare datã când este schimbat acumulatorul, consultaþi dealer-ul dumneavoastrã Sony sau un service Sony local, autorizat. Numãrul de imagini care pot fi înregistrate nu descreºte sau descreºte din doi în doi. • Aceasta se datoreazã faptului cã raportul de compresie ºi dimensiunea imaginii dupã comprimare se modificã în funcþie de imagine când înregistraþi imagini JPEG (pagina 83). Reglajul este iniþializat fãrã sã fi efectuat o operaþie de iniþializare. • Acumulatorul a fost demontat când comutatorul POWER este în poziþia ON. Când demontaþi acumulatorul, verificaþi mai întâi dacã acest comutator POWER este pus în poziþia OFF ºi dacã nu este aprins indicatorul luminos de acces (T pasul 1, “Citiþi mai întâi aceste informaþii”). Camera nu funcþioneazã corespunzãtor. • Opriþi camrera. Demontaþi ºi apoi remontaþi acumulatorul. Dacã este utilizat un adaptor de reþea / încãrcãtor (care nu este furnizat), decuplaþi cablul de alimentare. Dacã se încãlzeºte camera, lãsaþi-o sã se rãceascã înainte de a aplica procedura de corectare. Pe scala Super SteadyShot apar intermitent cinci bare. • Funcþia Super SteadyShot nu acþioneazã. Puteþi continua sã înregistraþi, însã aceastã funcþie nu va fi activã. Opriþi ºi reporniþi camera. Dacã scala Super SteadyShot continuã sã aparã intermitent, consultaþi dealer-ul dumneavoastrã Sony sau un service Sony local, autorizat. 136

Mesaje de avertizare Dacã este afiºat vreunul dintre urmãtoarele mesaje, urmaþi instrucþiunile de mai jos : Incompatible battery. Use correct model. (Acumulator incompatibil. Utilizaþi un model adecvat.) • Este utiliza un model de acumulator incompatibil. Battery exhausted. (Acumulator consumat) • Acumulatorul este descãrcat. Încãrcaþi acumulatorul. Set date and time? (Potriviþi data ºi ora?) • Potriviþi data ºi ora. Dacã mesajul apare frecvent, s-a uzat bateria internã de rezervã. Înlocuiþi aceastã baterie (paginile 136, 148). Unable to use card. Format? (Cardul nu poate fi utilizat. Formataþi?) • Suportul de înregistrare a fost formatat pe calculator ºi fiºierul a fost modificat sau suportul de înregistrare a fost formatat cu alt echipament. Selectaþi [Yes], apoi formataþi suportul de înregistrare. Puteþi utiliza din nou suportul de înregistrare, însã toate datele conþinute anterior de acesta vor fi ºterse. Operaþia de formatare poate dura o vreme. Dacã mesajul va continua sã fie afiºat, schimbaþi suportul de înregistrare. Card locked. (Card blocat) • Comutatorul de protejare la scriere al Cardului “Memory Stick Duo” este în poziþia LOCK. Card error. (Eroare legatã de card) • Suportul de înregistrare introdus în camera foto nu este compatibil cu aceasta. Processing... (Procesare) • Când viteza obturatorului este de o secundã sau mai mare sau dacã aparatul fotografiazã în modul bulb, reducerea zgomotului va fi efectuatã în perioada de timp cât obturatorul este deschis. Nu puteþi înregistra în timpul operaþiei de reducere a zgomotului. Puteþi însã sã dezactivaþi operaþia de diminuare a zgomotului. No card. Custom shutter lock on. (Nici un card. Este activatã blocarea obturatorului) • Pentru [Shutter lock] este aleasã varianta [On : no card]. Alegeþi varianta [Off : no card] sau introduceþi un suport de înregistrare. No lens attached. (Nu este montat obiectivul) • Pentru [Shutter lock] este aleasã varianta [On: no lens]. Alegeþi varianta [Off: no lens] sau montaþi un obiectiv. Când ataºaþi camera foto la un telescop astronomic, alegeþi varianta [Off: no lens] din meniul Custom (personalizat). Power insufficient. Operation canceled. (Insuficientã energie. Operaþia este întreruptã.) • Aþi încercat sã efectuaþi operaþia [Clean CCD] când acumulatorul nu era suficient încãrcat. Încãrcaþi acumulatorul sau utilizaþi un adaptor de reþea / încãrcãtor (nu este furnizat). Unable to display. (Imposibil de afiºat.) • Imaginile înregistrate cu alte camere foto sau cele modificate pe calculator este posibil sã nu poatã fi afiºate. Nu images. (Nici o imagine.) • Pe suportul de înregistrare nu existã nici o imagine. Continuã... 137