Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

• Nu loviþi, nu

• Nu loviþi, nu îndoiþi ºi nu scãpaþi pe jos unitatea de memorie “Memory Stick Duo”. • Nu demontaþi ºi nu modificaþi unitatea “Memory Stick Duo”. • Nu udaþi memoria “Memory Stick Duo”. • Nu lãsaþi cardul Memory Stick Duo la îndemâna copiilor mici, deoarece existã riscul de a fi înghiþit. • Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory Stick Duo ” în urmãtoarele feluri de locuri: – în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul unei maºini parcate la soare, – în locuri expuse la radiaþii solare directe, – în locuri umede sau în apropierea unor materiale corozive. Note privind utilizarea unei unitãþi “Memory Stick PRO Duo” (nu este furnizatã) Pentru aceastã camerã foto a fost confirmatã funcþionarea corespunzãtoare a unitãþilor de memorie “Memory Stick PRO Duo” cu capacitatea de pânã la 2 GB. 140 Note privind utilizarea Adaptorului de Memory Stick Duo pentru slot CF (furnizat) • La introducerea unui “Memory Stick Duo” într-un adaptor de Memory Stick Duo pentru slot CF, aveþi grijã sã îl poziþionaþi corect ºi apoi sã îl introduceþi complet. Introducerea în direcþie greºitã poate conduce la apariþia de disfuncþionalitãþi. • Dacã folosiþi o unitate “Memory Stick Duo” introdusã într-un adaptorul Memory Stick Duo pentru slot CF, la un echipament compatibil, aveþi grijã sã fie corect poziþionat în adaptor. Introducerea în direcþie greºitã poate conduce la deteriorarea echipamentului. • Nu introduceþi adaptorul de Memory Stick Duo pentru card CF, într-un aparat compatibil fãrã a fi introdus mai întâi unitatea de memorie “Memory Stick Duo” în adaptor, deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi ale unitãþii. • Când este introdus un adaptor de Memory Stick Duo pentru slot CF într-un Adaptor CompactFlash – PC ºi este conectat la un slot de calculator, nu este garantatã funcþionarea corespunzãtoare. • Adaptor de Memory Stick Duo furnizat pentru slotul CF este destinat exclusiv acestei camere. Îl puteþi folosi la alte echipamente însã nu este garantatã funcþionarea corespunzãtoare.

În legãturã cu cardul CF / Microdrive • Aveþi grijã sã formataþi suportul de înregistrare cu aceastã camerã când este utilizat pentru prima datã. • Este posibil ca datele sã se deterioreze în urmãtoarele cazuri : – dacã scoateþi suportul de înregistrare în timp ce sunt citite sau scrise date; – dacã utilizaþi suportul de înregistrare în apropierea unor materiale puternic magnetizate. • Suportul de înregistrare poate fi fierbinte imediat dupã ce a fost folosit. Aveþi grijã cum îl manevraþi. • Nu detaºaþi eticheta ºi nici nu lipiþi una nouã peste cea existentã. • Când deplasaþi suportul de înregistrare, puneþi-l în cutia cu care v-a fost furnizat. • Nu udaþi suportul de înregistrare. • Nu apãsaþi puternic în zona etichetei. • Nu atingeþi cu mâna sau cu obiecte metalice bornele suportului de înregistrare. Note privind utilizarea Microdrive-ului Un microdrive este un suport magnetic compact ºi uºor care corespunde standardului CompactFlash Tip II. • Microdrive-ul este drive de hard disk compact. Deoarece conþine un disc care se roteºte, Microdrive-ul nu este este la fel de rezistent la vibraþii ºi ºocuri ca un “Memory Stick”, care foloseºte memorie flash. Aveþi grijã sã nu supuneþi Microdrive-ul la vibraþii ºi ºocuri în timpul redãrii sau al înregistrãrii. • Þineþi seama cã utilizarea unui Microdrive la temperaturi mai mici de 5°C poate conduce la scãderea performanþelor sale. Temperatura de funcþionare pentru un Microdrive este cuprinsã între 5° ÷ 40°C. • Microdrive-ul nu poate fi utilizat la presiuni atmosferice scãzute (la mai mult de 3000 metri peste nivelul mãrii). • Nu scrieþi pe etichetã. 141