Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Condensarea umezelii

Condensarea umezelii poate avea loc cu uºurinþã când : • Aparatul este adus dintr-un spaþiu cu temperaturã scãzutã -cum ar fi o pârtie de schi- în încãperi încãlzite. • Camera este scoasã afarã la temperaturi foarte ridicate dintr-un spaþiu rãcoros cum ar fi o încãpere sau interiorul unei maºini cu aer condiþionat. Pentru a preveni condensarea umezelii Când deplasaþi camera foto dintr-un loc cu temperaturã scãzutã într-unul cu temperaturã ridicatã, izolaþi aparatul într-o pungã de plastic ºi lãsaþi-l în noile condiþii, pentru adaptare, circa o orã. Dacã a condensat umezeala Opriþi camera foto ºi aºteptaþi aproximativ o orã sã se evapore umezeala. Þineþi seama cã dacã încercaþi sã fotografiaþi cât timp existã umezealã condensatã pe lentile, imaginile nu vor fi clare. x Bateria reîncãrcabilã din interiorul aparatului Aceastã camerã are în interior o baterie reîncãrcabilã cu ajutorul cãreia sunt reþinute data, ora ºi alte reglaje, indiferent dacã aparatul este pornit sau oprit. Aceastã baterie reîncãrcabilã se încarcã în mod continuu atât timp cât folosiþi camera. Dacã însã veþi utiliza camera foto numai pe perioade scurte de timp, bateria se va descãrca treptat, iar dacã nu folosiþi deloc aparatul aproximativ 8 luni, aceasta se va descãrca în totalitate. În acest caz, aveþi grijã sã încãrcaþi bateria reîncãrcabilã înainte de a utiliza camera foto. Puteþi folosi camera digitalã cu toate cã respectiva baterie este descãrcatã, atât timp cât nu înregistraþi data ºi ora. Metoda de încãrcare a bateriei reîncãrcabile din interiorul aparatului Introduceþi un acumulator încãrcat în aparat sau conectaþi camera la o prizã de perete cu ajutorul adaptorului de reþea / încãrcãtorului (nu este furnizat) ºi lãsaþi camera timp de 24 de ore sau mai mult cu alimentarea opritã. x Metoda de încãrcare a acumulatorului NP-FM55H T pasul 1, “Citiþi mai întâi aceste informaþii” 148

Specificaþii xCamera [Sistem] Tip de camerã Camerã digitalã tip Single Lens Reflex cu bliþ încorporat ºi cu obiective interºanjabile Obiective Toate obiectivele Sony dedicate [CCD] Numãrul total de pixeli ai camerei cca. 10.800.000 pixeli Numãrul de pixeli eficace ai camerei cca. 10.200.000 pixeli Senzor de imagine 23,6 × 15,8 mm (format APS-C) Scanare intercalatã cu culori primare [Super SteadyShot] Sistem Mecanism de comutare CCD Super SteadyShot Capacitate de compensare descreºtere aproximativã cuprinsã între 2 EV ºi 3,5 EV din viteza obturatorului (variazã în funcþie de condiþiile de înregistrare ºi de obiectivul folosit) [Anti-Dust] (anti-praf) Sistem Acoperire de protecþie împotriva acoperirii pe filtrul trece-jos ºi pe mecanismul CCD [Vizor] Tip Sistem cu nivel al privirii fixat cu oglindã acoperiº tip pentaprismã Ecranul de focalizare Acute Mate Sferic Câmp vizual 0,95 Mãrire 0,83 × cu lentilã de 50 mm la infinit, –1m -1 Declanºare cu privirea aproximativ 20 mm de ocular, 16 mm de la cadrul ocular la – 1dioptru (–1m -1 ) Ajustarea dioptrului între –2,5 ºi + 1m -1 [Sistem de Auto Focalizare] Sistem Sistem de detecþie a fazei tip TTL, senzori de linie CCD (9 puncte, 8 linii cu senzor încruciºat în centru) Domeniul de sensibilitate De la 0 EV la 18 EV (echivalent cu ISO 100) [Expunere] Celule în care se efectueazã mãsurarea 40 segmente în formã de fagure SPC Domeniul de mãsurare de la + 1 EV la + 20 EV (de la + 4 EV la + 20 EV pentru mãsurarea punctualã), (la ISO 100 cu obiectiv de F1,4) [Obturator] Tip Controlat electronic, transversalvertical, tip plan focal Domeniul vitezelor între 1/4000 secunde ºi 30 secunde, bulb Viteza de sincronizare a bliþului 1/160 secunde (cu funcþia Super SteadyShot opritã) 1/125 secunde (cu funcþia Super SteadyShot pornitã) [Bliþ încorporat] Bliþ G.No. GN 12 (în metri la ISO 100) Durata de încãrcare circa 3 secunde [Suport de înregistrare] • Card CompactFlash (tip I, II), • Microdrive, • “Memory Stick Duo” (cu adaptor de Memory Stick Duo pentru slot CF) [Ecran LCD] Panou LCD 6,2 cm (tip 2,5) drive TFT Numãr total de puncte 230.000 puncte (960 × 240) 149