Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Recomandãri pentru

Recomandãri pentru evitarea imaginilor neclare Menþineþi camera în poziþie stabilã, având mâinile lateral pe lângã corp ºi sprijinind lentilele cu palma mâinii stângi. Pentru a þine camera nemiºcatã faceþi un pas înainte ºi sprijiniþi-vã de un copac sau de o clãdire lângã care vã aflaþi, ori puneþi cotul pe o masã. Se recomandã de asemenea folosirea unui trepied sau activarea funcþiei Super SteadyShot. În spaþii întunecate, folosirea bliþului vã permite atât sã înregistraþi o imagine luminoasã chiar dacã subiectul este slab luminat, cât ºi sã evitaþi miºcarea nedoritã a camerei. Dacã doriþi sã folosiþi cât mai mult din lumina mediului ambiant sau dacã subiectul este în afara razei de acþiune a bliþului, puteþi creºte sensibilitatea ISO mãrind viteza obturatorului pentru a reduce miºcãrile nedorite ale camerei fãrã a acþiona bliþul. (Aceastã metodã are însã tendinþa de a conduce la imagini pixelizate sau cu zgomot.) Când subiectul este în afara careului de focalizare (Focalizare blocatã) În mod normal, în modul de autofocalizare, plasaþi subiectul în careul de focalizare ºi fotografiaþi. Dacã subiectul este descentrat ºi iese din careul de focalizare, se va focaliza pe fundalul cuprins în careul de focalizare, iar subiectul va apãrea neclar. Pentru a împiedica acest fapt, folosiþi funcþia de focalizare blocatã urmând paºii de mai jos. • Funcþia de focalizare blocatã este de asemenea eficientã când înregistraþi subiecte pentru care funcþia de autofocalizare este mai puþin eficientã (pagina 15). 1 Plasaþi subiectul în careul de focalizare ºi apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator. • Indicatorul z devine luminos în vizor. Un careu local de focalizare este iluminat pentru scurtã vreme pentru a indica punctul în care se focalizeazã. 14

2 Menþineþi butonul declanºator pe jumãtate apãsat ºi puneþi subiectul în poziþia originalã pentru a recompune imaginea. 3 Apãsaþi complet butonul declanºator pentru a înregistra imaginea. • Funcþia de focalizare blocatã va fixa ºi expunerea (dacã este selectatã metoda de mãsurare multisegment, pagina 58). • Eliberarea butonului declanºator dupã fotografiere va dezactiva funcþia de focalizare fixatã. Dacã menþineþi pe jumãtate apãsat butonul declanºator dupã înregistrare, veþi continua sã fotografiaþi focalizând în acelaºi punct. • Dacã indicatorul z nu este aprins în vizor (subiectul este în miºcare), nu puteþi folosi funcþia de focalizare blocatã apãsând pe jumãtate butonul declanºator (consultaþi pagina 53 ºi 71). Subiecte care pot necesita o focalizare specialã : Folosind funcþia de focalizare automatã, este dificil de focalizat pe urmãtoarele categorii de subiecte. În aceste cazuri, utilizaþi facilitatea de blocare a focalizãrii sau focalizarea manualã (pagina 71). – Subiecte cu contrast slab, cum ar fi cerul albastru sau un perete alb, – Douã subiecte la distanþe diferite care se suprapun în careul de focalizare, – Un subiect care este compus din secþiuni repetitive, cum ar fi faþada unei clãdiri, – Un subiect care este foarte luminos sau care strãluceºte, spre exemplu soarele, corpul unui automobil aflat la soare sau suprafaþa apei. Pentru a mãsura distanþa exactã pânã la subiect Linia orizontalã din ilustraþia alãturatã indicã localizarea planului CCD*. Când mãsuraþi distanþa exactã dintre camerã ºi subiect, luaþi poziþia liniei orizontale ca reper. * CCD este partea camerei care a preluat rolul peliculei de la camerele foto clasice. 15