Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Meniu personalizat

Meniu personalizat Element Luminozitate LCD Mod de transfer Ieºire video Semnale audio Potrivirea datei / orei Atribuirea de nr. fiºierelor Denumirea directorului Selectarea directorului Iluminarea din spate a ecranului Mod economic de funcþionare Succesiunea meniurilor Renunþarea la confirmare Iniþializare la Standard Mass Storage — On — On Format standard — 5 sec. 3 min. Off “No” A : înregistrare AUTO (pagina 31) B : Selecþia Scenei (pagina 32) C : Iniþializarea funcþiei de înregistrare (pagina 87) D : Revenirea la configuraþia implicitã (pagina 104) 154

Index Valori numerice 40 segmente în formã de fagure ......................... 59 A Accesorii, capacul suportului ................. 145 Acumulator Indicatorul energiei rãmase ............ (pasul 1, broºurã) Încãrcare .......... (pasul 1, broºurã) Montare/Demontare (pasul 1, broºurã) Adaptor de reþea/ încãrcãtor .................................. 144 Adobe RGB .................... 50 AE blocat ....................... 67 AF blocat (pasul , broºurã) AF, arie ~ ........................ 51 AF, Mod ~ ...................... 53 AF, Iluminarea de asistenþã ....................................... 95 Ajustarea dioptrului .......... ........... (pasul 5, broºurã) Ajustarea expunerii ........ 65 Alb&negru ..................... 50 Aperturã ......................... 16 Aperturã, prioritate ........ 34 AF automatã .................. 53 AF continuã ................... 54 AF declanºatã de privire 85 AF singularã .................. 53 Apãsare pe jumãtate a butonului declanºator. 13 (pasul 5, broºurã) Apus de soare (Culoare/ DEC) .............................. .................................... 50 Apus de soare (Selecþia scenei) ........................... .................................... 32 Auto Focus .................... 13 Avertizare de agitare a camerei (pasul 5, broºurã) Avertizare privind limitarea luminanþei ................... 74 B Baterie internã reîncãrcabilã .................................. 148 Bliþ .................................. 47 Bliþ ADI .......................... 86 Bliþ, comandã~ ............... 86 Bliþ, compensare~........... 57 Bliþ extern ................55, 145 Bliþ, fãrã fir ...................... 55 Bliþ, încetinire sincronã .. 69 Bliþ, mod ................... 54, 86 (pasul 5, broºurã) Bliþ, reglare automatã ..... 55 Blocarea obturatorului ... 96 Burst .............................. 56 Buton AEL ..................... 93 Buton declanºator Apãsat pe jumãtate ..... 13 Buton FocusHoldButt .... 93 C Cablu de alimentare ........... .......... (pasul 1, broºurã) Cablu USB ............. 108, 124 Calculator ..................... 105 Configuraþii recomandate ........................... 106, 120 Copierea imaginilor ........ ........................... 107, 120 Macintosh ................ 120 Software ............. 114, 115 Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor de pe calculator .......... 113 Windows .................. 105 Calitatea imaginilor ... 17, 83 Capacul suportului pentru accesorii.................... 145 Capacul ocularului ......... 41 Careu de focalizare localã52 Careu larg de focalizare .. 52 Careu de focalizare punctualã .................... 52 CD-ROM ............... 115, 121 Ceas, potrivire ................ 99 Claritate .......................... 50 Cloudy (înnorat) ............. 47 Color/DEC ...................... 49 Compresie, raport ..... 18, 83 Comutator de protejare la scriere ..................... 139 Conectare Calculator ................. 108 Imprimantã ................ 124 TV ............................... 78 Condensarea umezelii ... 147 Confirmarea ºtergerii .... 103 Contrast ......................... 50 Copierea imaginilor pe calculator ........... 107, 120 Cronometru propriu........ 62 Ctrl dial set ..................... 94 Culoare ........................... 17 Culoare, temperaturã~ .... 47 Curãþare ........................ 147 Curãþare CCD ............... 103 Curea de umãr ................ 21 D Data / Ora ....................... 99 Daylight ......................... 47 Delete ............................. 88 .................. (pasul 6, broºurã) Denumirea directoarelor 100 Denumirea fiºierelor ..... 112 Dimensiunea imaginii ..... 17 Direct X ........................ 106 Director nou ................. 101 DOPF ............................. 91 DC IN, mufã .................. 144 Broºura :“Citiþi mai întâi aceste informaþii”. 155