Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Index (continuare) E

Index (continuare) E Echilibrul de alb .............. 46 Echilibrul de alb valori adiacente ..... 48, 64 Echilibru de alb particularizat .................................... 48 Echilibru de alb prestabilit . .................................... 46 Ecran indicatori ..................... 22 modificarea interfeþie .. 26 Eliberare ......................... 93 EV, scalã ~ ......................... Expunere ........................ 16 Expuneri adiacente ......... 62 Expuneri adiacente pentru mediul ambiant ............ 63 Expunere reglatã manual 37 Extensie ................. 112, 113 F F, numãr~ ....................... 34 File# memory ................ 100 Fill flash .......................... 55 Filtru CC ......................... 47 Fine ................................ 83 Fiºier, denumire ............ 100 Fiºier, numãr ................. 112 Fiºier, locaþie de stocare 112 Fixarea expunerii ............. 67 Flash (bliþ) ...................... 47 Fluorescent .................... 47 Focalizare ....................... 13 Focalizare fixatã .............. 14 Focalizare manualã ......... 71 Focalizare manualã directã .................................... 53 Format index ................... 90 Formatare ....................... 89 H Hi200 .............................. 45 Histogramã ..................... 74 High-Speed Sync Shooting, .................................. 145 I Identificarea pãrþilor ....... 19 Ieºire video .................... 98 Iluminarea de asistenþã AF 95 Image Data Convertor ....... ........................... 119, 121 Imagine nocturnã (Color/ DEC) ........................... 50 Imagine nocturnã (Selecþia scenei) ........................ 33 Imprimare ..................... 122 Datei ........................... 92 Directã ...................... 123 Imagine unicã ........... 123 Mod index ............92, 123 Index format ......................... 90 imprimare .............92, 123 interfaþã ...................... 72 Indicatori ........................ 22 Indicator luminos de acces (pasul 4, broºurã) Iniþializare ....................... 87 Instalare ................ 114, 121 Interfaþã de înregistrare (pasul 5, broºurã) de redare ..................... 97 informaþii la înregistrare 22, 26, 97 ISO ................................. 44 Î Încãrcare acumulator(pasul1, broºurã) Încetinire sincronã ......... 69 Înregistrarea (pas 5, broºurã) BULB .......................... 40 continuã...................... 61 cu apertura efectivã .... 70 cu expunere îndelungatã ................................ 40 dupã un program automat ................... 31 J JPEG ............................... 83 JPG ............................... 112 L Landscape (Color/DEC) . 50 Landscape (Selecþia Scenei) .................................... 32 Limbã ............................. 99 (pasul 3, broºurã) Locaþie de stocare a fiºierelor ..................... 112 Lo80 ............................... 45 Lumina zilei (Daylight) ... 47 Luminozitatea LCD ......... 98 LCD Indicatori .................... 22 Luminozitate .............. 98 M Macintosh, calculator .. 120 Configuraþie recomandatã .............. 120 Macro ............................. 32 Manºonul ocularului ...... 41 Marcaj de imprimare ....... 91 Mass Storage ................. 98 Mãrire ....... (pasul 5, broºurã) Mãrire ................................ 77 Mãsuri de precauþie ..... 147 Meniu ............................. 47 Înregistrare 1 ............... 83 Înregistrare 2 ............... 86 Personalizat 1 .............. 93 Personalizat 2 .............. 96 Redare 1 ...................... 88 Redare 2 ...................... 91 Reglaj 1 ....................... 98 Reglaj 2 ..................... 100 Reglaj 3 ..................... 102 Mesaje de avertizare .... 137 Metoda de mãsurare ...... 58 Mãsurãtoare bazatã pe centru ...................... 58 Multi segment ........... 58 Punctualã ................... 59 Memory Stick Duo ...... 139 156 Broºura :“Citiþi mai întâi aceste informaþii”.

Index (continuare) Comutator de protejare la scriere .................... 139 Modul de reglaj automat ... (pasul 5, broºurã) AF............................... 53 Drive ........................... 60 de focalizare .......... 54, 86 de transfer................... 98 economic .................. 102 de funcþionare LCD .... 97 Modificarea programului 33 Modificare manualã ........ 39 Montarea obiectivului (pasul 2, broºurã) N Neclare, imagini~ ............ 14 Numãrul imaginilor ......... 27 Numãrul fiºierului ........... 75 O Ochi roºii ........................ 86 Optimizatorul domeniului D .................................... 49 Ordinea imaginilor la înregistrarea cu valori adiacente .................... 87 OS ......................... 106, 120 P Parcurgerea fiºierului ..... 72 PC , vezi calculator Peisaj (Color/DEC) ......... 50 Peisaj (Scene Selection) . 32 PictBridge ..................... 123 Picture Motion Browser 114 Pixel ................................ 17 Pixeli eficace ................. 149 Portret (Color/DEC) ........ 50 Portret (Scene Selection) 32 Potrivirea ceasului . (pasul 3, broºurã), 99 Pre-flash TTL ................. 86 Prioritatea aperturii ...................... 34 vitezei obturatorului.... 36 stabilire ....................... 93 Protejare ......................... 89 PTP ................................ 75 R Raport de compresie 18, 83 RAW .............................. 84 Rear sync. ...................... 55 Reducerea efectului de ochi-roºii ..................... 86 Reducerea zgomotului .... 85 Redare imediatã .............. 84 Renunþarea la confirmare .. .................................. 103 Revenirea la configuraþia implicitã .................... 104 Rotirea imaginilor ........... 76 S, ª Saturaþie ......................... 50 Scala Ev ............... 38, 63, 67 Scala Super SteadyShot .... ............... (pasul 5, broºurã) Selecþia Scenei ............... 32 Selecþia directorului...... 101 Semnal sonor ................. 99 Sincronizare inversã ....... 55 Sincronizare de mare vitezã .................................. 145 Single-shot AF ............... 53 Software ................ 114, 115 Soluþionarea defecþiunilor . .................................. 127 Sport ........................ 32, 59 Spot AF.......................... 52 Spot................................ 59 Specificaþii .................... 149 sRGB .............................. 50 Stabilirea arie AF ............ 96 Standard (Color/DEC) .... 50 Standard (calitatea imaginii) .................................... 83 Subexpunere .................. 16 Succesiune de imagini .... 91 Suport de înregistrare Introducere/ scoatere .... .......... (pasul 5, broºurã) Numãr de imagini ........... 27 Supraexpunere ............... 16 ªtergere88, (pasul 6, broºurã) T, Þ Telecomandã ................ 144 Temperatura de culoare .. 47 Transfer, mod ................. 98 Tungsten ....................... 47 TV .................................. 78 Þinerea camerei ..... (pasul 5, broºurã) U Umbrã ............................. 47 Umezealã, condensare .. 147 USB, cablu ............ 108, 124 Utilizarea camerei în strãinãtate (pas 1, broºurã) V Valori adiacente ........ 63, 87 Video Output .................. 98 Viteza obturatorului ........ 16 Vie (culori) ...................... 50 Vizualizarea imaginilor ... 72, (pasul 5, broºurã) W Windows, calculator ......... .............................. 105, 106 Z Zgomot, reducere ....... 85 Zone Matching ........... 45 Broºura :“Citiþi mai întâi aceste informaþii”. 157