Views
5 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Expunere Reglarea

Expunere Reglarea intensitãþii luminii Puteþi obþine diferite imagini reglând expunerea ºi sensibilitatea ISO. Expunerea reprezintã cantitatea de luminã pe care camera foto o primeºte când eliberaþi obturatorul. Viteza obturatorului = Perioada de timp Expunere : cât camera primeºte luminã Apertura = Dimensiunea orificiului prin care lumina pãtrunde în aparat ISO = Sensibilitatea la înregistrare Supraexpunere = prea multã luminã. Imaginea are prea mult alb Expunere corectã Subexpunere = prea puþinã luminã. Imaginea este prea întunecatã Pentru expunere este aleasã automat valoarea corectã atunci când este ales modul automat de reglaj. Ea poate fi reglatã ºi manual, cu ajutorul funcþiilor urmãtoare : Manual exposure (expunere reglatã manual): Vã permite reglarea manualã a vitezei obturatorului ºi a valorii aperturii. T pagina 37 Metering mode (metoda de mãsurare) Vã permite sã schimbaþi partea subiectului unde se vor efectua mãsurãtorile pentru determinarea expunerii. T pagina 58 Exposure compensation (compensarea expunerii): Vã permite reglarea expunerii determinatã de camera foto. T pagina 65 16

Culoare În legãturã cu efectele iluminãrii Culoarea aparentã a subiectului este influenþatã de condiþiile de iluminare. Exemplu : Culoarea unei imagini este influenþatã de sursele de iluminare Starea vremii / Daylight Cloudy Fluorescent Incandescent iluminare (lumina zilei) (înnorat) Caracteristicile Alb Albãstrui Tentã albastrã Roºiatic luminii (standard) Tonurile de culoare sunt reglate automat în modul de reglaj automat al echilibrului de alb. Puteþi regla însã ºi manual tonurile de culoare cu ajutorul opþiunii echilibrului de alb (White Balance) (pagina 46). Calitate În legãturã cu dimensiunea ºi calitatea imaginii O imagine digitalã este alcãtuitã dintr-o colecþie de puncte minuscule denumite pixeli. Dacã imaginea conþine un numãr mare de puncte înseamnã cã este de mari dimensiuni, cã ocupã mai multã memorie ºi cã prezintã subiectul pânã în mici detalii. “Dimensiunea imaginii” este exprimatã prin numãrul de pixeli. Cu toate cã diferenþele nu sunt vizibile pe ecranul camerei foto, detaliile fine ºi procesarea datelor pot diferi atunci când imaginea este imprimatã sau prezentatã pe monitorul unui calculator personal. Descrierea pixelilor ºi a dimensiunii imaginii 1 Dimensiunea imaginii : L : 10 M 3.872 pixeli × 2.592 pixeli = 10.036.224 pixeli 2 Dimensiunea imaginii : S : 2,5 M 1.920 pixeli × 1.280 pixeli = 2.457.600 pixeli 17