Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Alegerea dimensiunii

Alegerea dimensiunii imaginii Pixel Multe puncte (Calitate superioarã a imaginii ºi fiºier de dimensiune mai mare) Puþine puncte (Calitate slabã a imaginii, dar fiºier de dimensiune redusã) b b Exemplu : Imprimare pânã la dimensiune A3 / A3+ ** Exemplu : Imagine folositã la pagini web Varianta implicitã este marcatã cu simbolul . Dimensiunea imaginii Sugestii pentru utilizare Nr. de imag. Imprimare L : 10M Mai mare Pentru stocarea unor imagini importante sau pentru imprimarea de imagini în format pânã la A3 / A3+** ori a unor imagini A4 cu rezoluþie foarte bunã. Mai puþine Mai finã M : 5,6 M S : 2,5 M Mai micã Pentru imprimarea de imagini în format pânã la A4 sau a unor imagini de înaltã densitate cu dimensiuea A5 Pentru înregistrarea unui mare numãr de imagini sau pentru crearea de pagini web. Mai multe Mai grosierã * Imaginile sunt înregistrate cu acelaºi raport de 3:2 al laturilor ca ºi la imprimarea pe hârtie fotograficã sau la imprimarea cãrþilor poºtale etc. ** Aceasta este o dimensiune mai mare decât dimensiunea A3 propriu-zisã. Puteþi imprima astfel imagini care au o margine suplimentarã faþã de A3. Stabilirea calitãþii imaginii (raportul de compresie) în combinaþie - pagina 83 Puteþi stabili raportul de compresie când sunt memorate imaginile digitale. Când alegeþi un raport de compresie mare, imaginile sunt lipsite de fineþea detaliilor însã este obþinut un fiºier de dimensiuni mai mici. 18

Identificarea pãrþilor * Nu atingeþi direct aceste pãrþi. ** “Citiþi mai întâi aceste informaþii” - broºurã separatã. Pentru detalii legate de funcþionare, consultaþi paginile indicate între paranteze. 1 Selector rotativ de mod (31) 2 Buton (drive) (60) 3 Buton declanºator (T pasul 5**) 4 Disc de reglaj (33, 94) 5 Indicator luminos al cronometrului propriu (62) 6 Contactele ocularului* 7 Oglindã* 8 Sistem de montare a ocularului 9 Buton de previzualizare la aperturã efectivã (70) 0 Bliþ încorporat * (T pasul 5**) qa Buton Fn (Funcþii) (43) qs Discul funcþiilor (42) qd Brida pentru cureaua de umãr (21) qf Buton de eliberare a ocularului (T pasul 2**) qg Comutator pentru modul Focalizare (71) qh Bornã DC-IN (intrare de curent continuu) (144) 1 Vizor (T pasul 5**) 2 Senzorii ocularului (sensibili la privirea prin vizor) (97) 3 Comutator luminos POWER (T pasul 3**) 4 Buton MENU (80) 5 Buton (afiºaj) (26, 72) 6 Buton (ºtergere) (T pasul 6**) 7 Buton (redare) (T pasul 6**) 8 Ecran LCD (22, 26) 9 Buton de comandã (v/V/b/B) (T pasul 3**) Pentru vizualizare : – v : buton pentru histogramã (74) – V : buton pentru rotire (76) 0 Buton central (T pasul 3**) / Buton spot AF (51) qa Mufã REMOTE (de telecomandã) (144) qs Suport pentru accesorii (145) qd Buton rotativ pentru reglarea dioptrului (T pasul 5**) Continuã... 19