Views
9 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Modificarea interfeþei

Modificarea interfeþei de ecran cu informaþii privind înregistrarea Când înregistraþi, pe ecranul LCD aflat în partea din spate a camerei, sunt afiºate diferite informaþii legate de înregistrare. Apãsaþi butonul (afiºaj) pentru a comuta între interfaþa cu informaþii detaliate ºi cea care conþine mai puþine informaþii însã afiºate cu caractere de dimensiune mai mare. Puteþi alege sã opriþi ecranul pentru a reduce la minim consumul de energie al acumulatorului. Când rotiþi camera în poziþie verticalã, interfaþa se roteºte automat pentru a se adapta la poziþia camerei. Poziþie orizontalã Interfaþa detaliatã Interfaþa cu caractere mãrite nimic afiºat (afiºaj) Poziþie verticalã Interfaþa detaliatã Interfaþa cu caractere mãrite nimic afiºat (afiºaj) • Instrucþiunile din acest manual fac referinþã la interfaþa detaliatã, în poziþie orizontalã (în partea din stânga sus pe aceastã paginã). • Puteþi alege sã nu se roteascã interfaþa în poziþie verticalã, odatã cu rotirea aparatului (pagina 97). • Pentru interfaþa afiºatã în modul redare, consultaþi pagina 72. 26

Numãrul de imagini Tabelul de mai jos prezintã numãrul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate pe un suport media formatat cu aceastã camerã foto. Valorile pot varia în funcþie de condiþiile de înregistrare. Numãrul de imagini “Memory Stick Duo” Dimensiunea imaginilor L : 10M -în numãr de imagini- Dimensiunea imaginilor M : 5,6M -în numãr de imagini- Dimensiunea imaginilor S : 2,5M -în numãr de imagini- Continuã... 27