Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Procesul de funcþionare

Procesul de funcþionare Diagrama de mai jos prezintã procesul de funcþionare pentru urmãtoarele operaþii – pregãtire, înregistrare ºi redare. Parcurgeþi etapele de confirmare ºi reglaj ale acestui proces dacã este necesar. Pregãtire Verificãri înainte de înregistrare Reglaje pentru înregistrare Fotografiere • Pregãtirea acumulatorului (T pasul 1**) • Montarea unui obiectiv (T pasul 2**) • Potrivirea ceasului (T pasul 3**) • Introducerea suportului de înregistrare (T pasul 4**) • Verificarea modului de înregistrare (pagina 31) • Reglarea dioptrului (T pasul 5**) • Pornirea interfeþei cu informaþii privind înregistrarea (pagina 26) • Selectarea dimensiunii imaginilor (pagina 83) • Folosirea bliþului (T pasul 5**) • Folosirea discului funcþiilor (pagina 42) (Sensibilitatea ISO/Potrivirea zonei, Echilibrul de alb, Optimizarea domeniului D, Modul culoare, Metoda de mãsurare, Modul Focalizare, Bliþ) • Folosirea butonului (Drive) (pagina 60) (Avansul cu un singur cadru, avans continuu, cronometru propriu, expuneri adiacente, variante adiacente de echilibru de alb) • Reglarea expunerii (pagina 65) • Blocarea expunerii (pagina 67) • Focalizarea manualã (pagina 71) • Þinerea camerei (T pasul 5**, pagina 14) • Privirea prin vizor (T pasul 5**, pagina 4) • Dacã folosiþi un obiectiv zoom, rotiþi inelul de zoom (T pasul 5**) • Verificarea focalizãrii (T pasul 5**) • Verificarea claritãþii aproximative a imaginii subiectului (pagina 70) • Verificarea încãrcãrii bliþului înainte de folosire (T pasul 5**) • Apãsarea butonului declanºator pentru a fotografia (T pasul 5**) Verificarea imaginilor înregistrate • Vizualizarea imaginilor (T pasul 6**) • ªtergerea imaginilor (T pasul 6**) • Pornirea interfeþei de redare (pagina 72) • Afiºarea histogramei (pagina 74) • Rotirea unei imagini (pagina 76) • Mãrirea imaginilor (pagina 77) • Vizualizarea imaginilor pe ecranul televizorului (pagina 78) ** “Citiþi mai întâi aceste informaþii” - broºurã separatã. 30

Utilizarea selectorului rotativ de mod Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia corespunzãtoare funcþiei dorite. Selector rotativ de mod Moduri de înregistrare a imaginilor statice : Modul de reglaj automat Permite înregistrarea cu uºurinþã atunci când reglajele sunt stabilite automat, depinzând în totalitate de camerã. (T pasul 5**) : Moduri de selecþie a scenei Vã permit sã înregistraþi cu reglajele prestabilite în funcþie de scenã (pag. 32) P : A : S : Modul de înregistrare automatã folosind un program Vã permite sã înregistraþi având expunerea reglatã automat (atât viteza obturatorului, cât ºi valoarea aperturii). Puteþi totodatã sã selectaþi ºi diferite reglaje folosind meniul. ( T pagina 33) Modul de înregistrare cu prioritatea aperturii Vã permite sã înregistraþi dupã ce aþi stabilit manual valoarea aperturii (pag. 34). Modul de înregistrare cu prioritatea vitezei obturatorului Vã permite sã înregistraþi dupã ce aþi stabilit manual viteza obturatorului (p. 36). M : Modul de înregistrare cu reglarea manualã a expunerii Vã permite sã înregistraþi dupã reglarea manualã a expunerii (atât viteza obturatorului, cât ºi valoarea aperturii) (pagina 37). În acest manual de instrucþiuni, poziþia selectorului rotativ de mod este indicatã sub forma : Nu este disponibil Este disponibil 31