Views
4 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

• În modul de reglare

• În modul de reglare manualã a expunerii, chiar dacã pentru [ISO] (pagina 44) este aleasã varianta [AUTO], ea este stabilitã la valoarea ISO 100. • Puteþi atribui aceastã funcþie discului de reglaj cu ajutorul opþiunii [Ctrl dial set] din meniul Custom (personalizare), pagina 94. • Indicatorul (Avertizare privind miºcarea nedoritã a camerei) nu apare în modul de înregistrare cu prioritatea vitezei obturatorului. • Bliþul va lumina indiferent de luminozitatea spaþiului în care se înregistreazã, dacã este ridicat (pagina 54). z Scala Ev Scala Ev care apare pe ecranul LCD ºi în vizor indicã diferenþa dintre expunerea standard (0.0Ev) determinatã de exponometrul integrat al camerei ºi expunerea reglatã, determinatã de viteza obturatorului ºi de apertura stabilite de fotograf (Mãsuratã manual). Expunere standard 1.0Ev supraexpunere 2.0Ev sau supraexpunere mai mare Expunerea stabilitã de fotograf este aceeaºi cu cea determinatã de exponometrul camerei foto. Expunerea stabilitã de fotograf este cu 1.0Ev mai mare (+) decât expunerea standard determinatã de exponometrul camerei foto. Apar sãgeþile bB la capetele scalei în cazul în care expunerea depãºeºte cu 2.0Ev în plus (+) sau în minus (–) valoarea standard. Sãgeþile încep sã clipeascã dacã diferenþa începe sã creascã. : reprezintã varianta de mãsurare manualã. 38

z Cum se utilizeazã butonul AEL în modul manual În timp ce apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul AEL (Autoexpunerea fixatã), expunerea determinatã de exponometru este blocatã la valoarea standard (0.0 Ev). Modificarea compoziþiei afiºate pe ecranul LCD ºi în vizor în timp ce þineþi apãsat butonul AEL, face ca expunerea din cercul de mãsurare punctualã sã se modifice continuu pentru a se adapta miºcãrilor, iar ecranul va indica diferenþele dintre expunerea standard determinatã de exponometru ºi cea mãsuratã în interiorul cercului de mãsurare punctualã. Ilustraþiile de mai jos prezintã într-un chenar unde expunerea stabilitã de fotograf este 1,0Ev sau mai mult faþã de expunerea standard fixatã, determinatã de exponometru. Când compoziþia este modificatã în vizor, expunerea din cercul de mãsurare punctualã este de 0,7Ev mai mare faþã de cea stabilitã, ceea ce o face cu 1,7Ev ori mai mare decât expunerea standard determinatã de exponometrul camerei foto. Expunerea stabilitã de fotograf Cercul de mãsurare punctualã Expunerea din cadrul cercului de mãsurare punctualã,când recompuneþi imaginea vizatã. Modificarea manualã a valorilor Puteþi schimba combinaþia dintre viteza obturatorului ºi valoarea aperturii fãrã a modifica expunerea în mod manual. Selector rotativ de mod Disc de reglaj Buton AEL (AE fixat) 1 Puneþi selectorul rotativ de mod în poziþia M. 2 Alegeþi o vitezã a obturatorului ºi o valoare a aperturii (pagina 37). 3 Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul AEL (AE fixat) ºi rotiþi discul de reglaj pentru a selecta combinaþia doritã dintre viteza obturatorului ºi valoarea aperturii. 39