Views
2 weeks ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Puteþi regla

Puteþi regla sensibilitatea ISO ºi sã schimbaþi reglajul pentru Zone Matching. ISO ISO reprezintã unitatea de mãsurã a sensibilitãþii la luminã. Cu cât numãrul este mai mare, cu atât sensibilitatea este mai mare. 1 Afiºaþi interfaþa ISO / Zone Matching cu ajutorul discului funcþiilor ºi a butonului Fn (pagina 43). 2 Selectaþi valoarea doritã cu ajutorul secþiunilor v/V/b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi partea centralã a acestui buton. • Pentru funcþia Zone Matching sunt folosite opþiunile [Hi200] ºi [Lo80] (pagina 45). AUTO 100 200 400 800 1600 Sensibilitatea ISO este reglatã automat. Selectaþi un numãr mare când fotografiaþi în spaþii întunecate sau când înregistraþi subiecte care se deplaseazã rapid, respectiv un numãr mic pentru a obþine o imagine de calitate foarte bunã. • Când pentru [ISO] este aleasã varianta [AUTO], sensibilitatea este reglatã automat între ISO 100 ºi ISO 800, însã dacã selectorul rotativ de mod este pus în poziþia M, sensibilitatea este fixatã la valoarea ISO 100. • Raza de acþiune a bliþului încorporat (domeniul în care este asiguratã o expunere corectã) depinde de valoarea aperturii ºi de sensibilitatea ISO. Consultaþi tabelul de mai jos pentru a determina distanþa de înregistrare. 44

Zone Matching (Potrivirea zonei) Puteþi împiedica imaginea sã fie supraexpusã sau subexpusã când înregistraþi un subiect care strãluceºte puternic, respectiv care este slab iluminat. Aceastã funcþie este disponibilã ºi pentru fiºierele RAW. 1 Afiºaþi interfaþa ISO / Zone Matching cu ajutorul discului funcþiilor ºi cu butonul Fn (pagina 43). 2 Selectaþi valoarea doritã [Lo90] sau [Hi200]cu ajutorul secþiunilor v/V/b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi partea centralã a acestui buton. • Pentru funcþia ISO sunt folosite opþiunile [AUTO], [100], [200], [400], [800] ºi [1600] (pagina 40). Lo80 Hi200 Fereºte ca imaginea sã fie subexpusã. Se recomandã sã fie folositã în cazul subiectelor puþin luminoase (întunecate), deoarece imaginile tind sã devinã albe. Fereºte imaginea sã fie supraexpusã. Se recomandã sã fie utilizatã în cazul subiectelor luminoase (în care predominã lumina), deoarece imaginile tind sã aibã un nivel de zgomot ridicat. • Sensibilitatea ISO este echivalentul a ISO 80 în [Lo80], respectiv a ISO200 în [Hi200]. • Dacã este utilizatã funcþia Zone Matching, reglajul contrastului din modul color este dezactivat. • Consultaþi tabelul de mai jos pentru a determina raza de acþiune a bliþului. 45