Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Exemplu : Când este

Exemplu : Când este determinatã compoziþia în scena de mai jos ºi este apãsat butonul AEL (AE blocat) 2 Zonã luminoasã Cercul de mãsurare punctualã 1 Zonã uºor mai întunecatã Indicatorii afiºaþi sunt urmãtorii, când este apãsat butonul AEL (AE fixatã). Mãsurãtoare multisegment / mãsurãtoare în centru Butonul AEL (AE fixatã) este apãsat. Expunerea fixatã Nivelul de luminã în cercul de mãsurare punctualã este cu 0,3 Ev mai scãzut decât expunerea fixatã (variazã în funcþie de recompunerea imaginii de înregistrat) Recompuneþi vizând 1 þinând apãsat butonul AEL (AE fixatã). Porniþi camera 1 ºi va fi afiºat nivelul de luminã în zona 1. Expunerea fixatã (0) rãmâne aceeaºi. Nivelul de luminã 1 este cu 1,3 Ev mai scãzut decât expunerea fixatã (variazã în funcþie de recompunerea imaginii de înregistrat) Recompuneþi vizând 2 þinând apãsat butonul AEL (AE fixatã). Porniþi camera 2 ºi va fi afiºat nivelul de luminã în zona 2 . Sãgeata care indicã 2 va deveni de culoare albã. Mãsurãtoare punctualã Fixarea expunerii este egalã cu nivelul de luminã în cercul de mãsurare punctualã Porniþi camera 1 ºi va fi afiºat nivelul de luminã în zona 1. Expunerea fixatã (0) rãmâne aceeaºi. Nivelul de luminã 1 este cu 1,0 Ev mai scãzut decât expunerea fixatã (variazã în funcþie de recompunerea imaginii de înregistrat) 68

Slow Sync - încetinire sincronã (Înregistrarea în spaþii întunecate cu bliþul) Când înregistraþi portretul unei persoane aflatã în exterior, noaptea, fundalul fiind întunecat, utilizarea normalã a bliþului va captura o imagine clarã a subiectului , însã fundalul aflat în afara razei de acþiune a bliþului va fi prea întunecat. În aceste condiþii, funcþia încetinire sincronã (fotografierea folosind bliþul la o vitezã redusã a obturatorului) vã va permite sã capturaþi o imagine clarã atât a subiectului cât ºi a fundalului. Bliþ Butonul AEL (AE fixatã) 1 Trageþi în sus bliþul încorporat. 2 Apãsaþi butonul AEL (Autoexpunere fixatã). “AEL”* devine luminos în vizor ºi pe ecranul LCD pentru a indica faptul cã expunerea este fixatã. • Este recomandatã folosirea unui trepied deoarece viteza obturatorului este redusã. • Când bliþul nu este utilizat, puteþi fixa expunerea apãsând butonul AEL (AE fixatã), pagina 67. • La înregistrarea în modul cu prioritatea vitezei obturatorului, nu este disponibilã înregistrarea în modul încetinire sincronã folosind butonul AEL (AE fixatã). • Puteþi regla camera pentru a menþine modul slow sync dupã ce este eliberat butonul AEL (AE fixatã), pagina 93. 69