Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Previzualizarea imaginii

Previzualizarea imaginii folosind apertura efectivã Vizorul prezintã o imagine capturatã cu apertura cea mai largã. Modificarea aperturii afecteazã claritatea imaginii subiectului, creând discrepanþe între claritatea vãzutã în vizor ºi cea a imaginii reale. Funcþia de previzualizare vã permite sã vedeþi imaginea cu apertura utilizatã la fotografierea efectivã, putând astfel sã verificaþi claritatea aproximatã a subiectului înainte de a fotografia propriu-zis. Butonul de previzualizare a imaginii folosind apertura efectivã Apãsaþi butonul de previzualizare a imagini folosind apertura efectivã dupã ce subiectul este focalizat. Cât timp butonul este menþinut apãsat, apertura este îngustatã pentru a se potrivi cu valoarea aperturii afiºate în vizor. • În legãturã cu apertura ºi cu imaginile neclare, consultaþi modul cu prioritatea aperturii, T pagina 34. • Imaginea din vizor va fi mai întunecatã deoarece apertura este îngustatã (valoarea aperturii este mai mare). • Valoarea aperturii poate fi modificatã în cursul previzualizãrii. • Când nu este fixatã focalizarea ºi este apãsat butonul de previzualizare, nu puteþi înregistra. Pentru a fotografia, apãsaþi butonul de previzualizare când indicatorul z este luminos în vizor. • Dacã obiectivul este echipat cu un buton menþinere a focalizãrii, puteþi regla camera sã efectueze previzualizarea folosind acest buton (pagina 93). 70

Focalizarea manualã Când este dificil sã obþineþi o focalizare adecvatã în modul automat de focalizare, puteþi regla focalizarea ºi în mod manual. Inel de focalizare Comutator pentru modul focalizare 1 Puneþi comutatorul pentru modul focalizare în poziþia MF*. * MF : înseamnã Focalizarea manualã 2 Rotiþi inelul de focalizare al obiectivului pentru a obþine o focalizare clarã. • În cazul în care nu se poate focaliza în mod automat asupra unui subiect, indicatorul z devine luminos în vizor când este confirmatã focalizarea. Când este utilizat un careu de largã focalizare, este folosit centrul acestuia ºi dacã este folosit careul de focalizare local, este utilizat careul selectat cu butonul de comandã. • Pentru a obþine o expunere stabilã în modul focalizare manualã, camera utilizeazã informaþiile legate de distanþã pentru a determina expunerea. Pentru a ameliora precizia informaþiilor privind distanþa, camera readuce distanþa focalã la infinit ( ), când comutatorul POWER este în poziþia ON. 71