Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Afiºarea histogramei

Afiºarea histogramei Pot fi afiºate histograma ºi datele privind înregistrarea imaginii ce apare pe ecran. Buton de mãrire Buton de comandã Apãsaþi v la butonul de comandã pentru a afiºa histograma în modul de redare a câte unei singure imagini. Apãsaþi din nou v la butonul comandã pentru a reveni la redarea câte unei imagini. • Puteþi selecta imaginile cu b/B. • Puteþi mãri imaginile cu butonul de mãrire . Când imaginea are o porþiune foarte luminoasã ºi alta foarte întunecatã, acea porþiune este iluminatã în histograma afiºatã (Avertizare privind limita luminanþei). 74

z Despre histogramã Întunecat Luminos Numãr de pixeli O histogramã indicã distribuþia luminanþei ºi reprezintã câþi pixeli de o anumitã luminozitate existã într-o imagine. Interfaþa histogramei prezentatã de aceastã camerã indicã pe axa orizontalã luminozitatea (în stânga este negru, în dreapta alb), iar pe axa verticalã numãrul de pixeli. Compensarea expunerii va modifica în mod corespunzãtor histograma. Iatã în continuare un exemplu (pentru detalii legate de pixeli consultaþi pagina 17). Aplicaþi compensarea expunerii în partea pozitivã a graficului. Înregistrând folosind compensarea expunerii în partea pozitivã, întreaga imagine este luminatã, iar histograma se deplaseazã spre partea luminoasã (dreaptã). Dacã expunerea este compensatã spre partea negativã, histograma va fi deplasatã în cealaltã parte. Ambele capete ale histogramei conþin numai date de 100% negru sau alb*. De aceea, când datele sunt transferate ulterior la un calculator pentru a fi compensate, este imposibil sã fie recuperatã zona care a fost complet neagrã / albã. Consultarea histogramei vã va permite sã aflaþi în prealabil starea imaginii. * Mai exact, o imagine color este exprimatã RGB. De aceea, alb este egal cu R255, G255, B255 ºi negru este R0, G0, B0. 75