Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Vizualizarea imaginilor

Vizualizarea imaginilor la televizor Puteþi viziona imaginile pe un ecran TV conectând camera la televizor. Înainte de a conecta camera la televizor opriþi ambele aparate. 3 Porniþi camera ºi apãsaþi (redare). 1 Conectaþi camera la televizor. 1 Spre mufa de intrare video Buton Cablu video Buton de comandã 2 Spre mufa VIDEO 2 Porniþi televizorul ºi alegeþi pentru intrarea TV/video calea “video”. • Pentru amãnunte consultaþi manualul de instrucþiuni al televizorului. Fotografiile luate cu camera dvs. vor apãrea pe ecranul televizorului. Apãsaþi pe b/B ale butonului de comandã pentru a alege imaginea doritã. • La folosirea camerei în strãinãtate poate fi necesar sã modificaþi semnalul video de ieºire pentru a se potrivi cu sistemul de culoare al televizorului utilizat. (pagina 98). • Dacã afiºaþi imagini înregistrate în modul Adobe RGB cu camera foto sau cu dispozitive sRGB, cum ar fi televizoare / monitoare LCD care nu sunt compatibile cu Adobe RGB (DCF2.0 / Exif2.21), imaginile sunt afiºate la un nivel mai scãzut de intensitate. • Monitorul LCD aflat în partea din spate a camerei nu este pornit. • Calitatea imaginii afiºate la televizor este uºor diminuatã faþã de cea care apare pe monitorul calculatorului. 78

Despre sistemele de culoare TV Pentru a putea urmãri imagini pe un ecran TV aveþi nevoie de un televizor cu o mufã de intrare video ºi un cablu video. Sistemul de culoare TV trebuie sã fie acelaºi cu al camerei dvs. digitale. Verificaþi lista urmãtoare pentru a afla sistemul color folosit în þara unde este utilizat aparatul. Sistem NTSC Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centralã, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine, Guyana, Jamaica, Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela etc. Sistem PAL Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehia, Danemarca, Elveþia, Finlanda, Germania, Hong Kong, Italia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandã, Olanda, Polonia, Portugalia, Singapore, Republica Slovacia, Spania, Suedia, Tailanda, Ungaria etc. Sistem PAL-M Brazilia Sistem PAL-N Argentina, Paraguay, Uruguay Sistem SECAM Bulgaria, Franþa, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ukraina etc. 79