Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Vložení paměťové

Vložení paměťové karty Otevřete kryt a vložte paměťovou kartu, dokud nezaklapne. Chcete-li paměťovou kartu vysunout, jednou na ní lehce zatlačte. Typy paměťových karet, které lze použít ve videokameře Třída Kapacita rychlosti (ověřena SD správná funkce) „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) Až do 32 GB „Memory Stick PRO-HG Duo“ — „Memory Stick XC-HG Duo“ Až do 64 GB Paměťová karta SD Třída 4 nebo Paměťová karta SDHC Až do 64 GB rychlejší Paměťová karta SDXC Funkce se všemi paměťovými kartami není zaručena. 14 CZ Indikátor přístupu Kartu vložte zkoseným rohem ve znázorněném směru. Poznámky K zajištění stabilní funkce paměťové karty doporučujeme před prvním použitím paměťovou kartu naformátovat pomocí videokamery (s. 30). Naformátováním paměťové karty se vymažou všechna data uložená na kartě a data nelze obnovit. Důležitá data si uložte do počítače nebo na jiné médium. Zkontrolujte směr zasunutí karty. Pokud vložíte paměťovou kartu špatným směrem, může dojít k poškození paměťové karty, slotu paměťové karty nebo obrazových dat. Při vkládání a vyjímání paměťové karty dávejte pozor, aby karta paměťová karta nevyskočila a nespadla na zem. Popis v této příručce „Memory Stick PRO Duo“ Karta SD

Poznámky V této videokameře nelze používat paměťové karty MultiMediaCard. Videoklipy zaznamenané na paměťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“ a SDXC nelze importovat ani přehrávat na počítačích nebo zařízeních AV, které nepodporují souborový systém exFAT*, je-li videokamera k těmto zařízením připojena pomocí kabelu USB. Předem ověřte, zda připojované zařízení podporuje souborový systém exFAT. Připojíte-li zařízení nepodporující souborový systém exFAT a zobrazí se obrazovka formátování, neprovádějte formátování. V opačném případě dojde ke ztrátě všech zaznamenaných dat. * exFAT je souborový systém, který se používá pro paměťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“ a SDXC. Začínáme 15 CZ