Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Nastavení videokamery

Nastavení videokamery Použití nabídek Videokamera nabízí v každé z 6 kategorií nabídky různé položky. Režim snímání Kamera/Mikrofon Kvalita obr./Velikost Funkce přehrávání Editace/Kopírování Nastavení 1 Vyberte . 2 Vyberte kategorii. 3 Vyberte požadovanou položku nabídky. Slouží k procházení položek nabídky nahoru nebo dolů Poznámky Klepnutím na dokončete nastavení nabídky nebo se vraťte na předchozí obrazovku 28 CZ nabídky. Rychlé vyhledání položky nabídky Nabídky [Kamera/Mikrofon] a [Nastavení] mají podkategorie. Po klepnutí na ikonu podkategorie se na obrazovce LCD zobrazí seznam nabídek, které jsou k dispozici ve vybrané podkategorii. Ikony podkategorií Pokud nelze vybrat položku nabídky Šedě zobrazené položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné. Pokud klepněte na položku zobrazenou šedě, videokamera zobrazí důvod, proč nelze zobrazit položku nabídky nebo podmínku, při jejímž splnění bude možné provést úpravu nastavení položky nabídky.

Seznamy nabídek Režim snímání Film............................................... Nahrávání videoklipů. Fotografie................................... Pořizování fotografií. Kamera/Mikrofon Ruční Nastavení Vyvážení bílé................... Úprava vyvážení barev podle nahrávaného prostředí. Bod. Měření/Ostření..... Současná úprava jasu a ostření pro vybraný objekt. Bodové měření............... Úprava jasu obrazů podle objektu, které se dotknete na obrazovce. Bodové ostření............... Úprava zaostření na objekt, kterého se dotknete na obrazovce. Expozice............................ Úprava jasu videoklipů a fotografií. Vyberete-li možnost [Ručně], upravte jas (expozici) pomocí tlačítka / . Ostření............................... Ruční nastavení zaostření. Pokud vyberete nastavení [Ručně], klepněte na k úpravě zaostření na blízký objekt a k zaostření na vzdálený objekt. Low Lux............................. Pořizování obrazů jasných barev za slabého osvětlení. Nast. Fotoaparátu Volba scény...................... Výběr vhodného nastavení nahrávání podle typu scény, například noční záběr nebo pláž. Prolínačka................. Zatmívání a roztmívání scén. Samospoušť............. Nastavení samospouště, když je videokamera v režimu fotografování. Tele makro........................ Zaostření na objekt s rozmazaným pozadím. SteadyShot............... Nastavení funkce SteadyShot při nahrávání videoklipů. SteadyShot............... Nastavení funkce SteadyShot při pořizování fotografií. Digitální zoom................ Nastavení maximální úrovně digitálního zoomu. Automat. protisvětlo.... Automatická úprava expozice pro objekty v protisvětle. Obličej Detekce obličejů............ Automatické zjišťování tváří. Snímání úsměvu............ Automatické pořízení snímku, kdykoliv je zjištěn úsměv. Citl. Detekce úsměvu.... Nastavení citlivosti detekce úsměvu pro použití funkce Úsměv - závěrka. Mikrofon Přiblížení hlasu............... Zjištění tváří osob a detailní nahrání jejich hlasu. Zoom vest. mikrof.......... Záznam videoklipů s živým zvukem přizpůsobeným aktuální poloze zoomu. Auto. red. zv. větru........ Rozpoznání podmínek nahrávání a omezení zvuku větru. Refer. úroveň mikrof..... Nastavení úrovně mikrofonu pro nahrávání. Asistence Snímání Moje Tlačítko................... Přiřazení funkcí uživatelským tlačítkům. Ř. Mřížky............................ Zobrazení mřížky k ověření, zda je objekt orientován vodorovně nebo svisle. Nastavení displeje......... Nastavení doby, po kterou se na obrazovce LCD zobrazují ikony a indikátory. Nastavení videokamery 29 CZ