Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Střed Indikátor

Střed Indikátor Význam Nast. Prezentace Výstraha (33) Režim přehrávání (18) Doprava Indikátor Význam 60i Kvalita nahrávaného 720 obrazu (HD/MP4/STD), snímková frekvence (60p/50p/60i/50i), režim nahrávání (PS/FX/ FH/HQ/LP) a velikost videoklipu (30) 60min Zbývající čas akumulátoru Nahrávání/přehrávání/ úpravy médií (13) 0:00:00 Počitadlo (hodina:minuta: sekunda) 00min Předpokládaná zbývající doba nahrávání 9999 Přibližný počet 8,9M uložitelných fotografií a jejich velikost (30) Složka pro přehrávání 100/112 Aktuálně přehrávaný videoklip nebo fotografie/ Celkový počet uložených videoklipů nebo fotografií Připojení k externímu zařízení médií (26) Dole Indikátor Význam [Refer. úroveň mikrof.] nízká (29) [Auto. red. zv. větru] nastaveno na [Vyp.] (29) [Přiblížení hlasu] nastaveno na [Vyp.] (29) Zoom vest. mikrof. (29) Low Lux (29) Bod. Měření/Ostření (29)/Bodové měření (29)/ Expozice (29) 42 CZ Inteligentní auto (17) 101-0005 Název datového souboru Chránit (30) Indikátory a jejich polohy jsou jen přibližné a mohou se lišit od aktuálního stavu. Některé indikátory se nemusí zobrazit; záleží na modelu videokamery.

Rejstřík A Adaptérový kabel USB................27 D Datový kód...................................13 Datum/čas....................................13 Doba nahrávání a přehrávání....40 Dodané součásti............................5 Dotykový panel...........................16 Duální snímání............................16 E Extended Zoom...........................17 Externí zařízení médií................27 I Indikátory na obrazovce.............41 Inicializace...................................32 Instalace........................................24 Inteligentní auto..........................17 J Jazyk................................................4 K Kabel HDMI................................20 Karta SD.......................................14 M Mac...............................................23 „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)........................................14 „Memory Stick PRO-HG Duo“..............................................14 „Memory Stick XC-HG Duo“....14 Modul akumulátoru....................11 N Nabídky........................................28 Nabíjení modulu akumulátoru................................11 Nabíjení modulu akumulátoru pomocí počítače..........................12 Nahrávání.....................................16 Nastavení......................................13 O Obrazovka LCD..........................16 Odstraňování problémů.............32 Opravy..........................................32 P Paměťová karta............................14 Péče...............................................34 Pípnutí..........................................13 PlayMemories Home....... 5, 23, 24 PlayMemories Home Help Guide........................................5, 25 Počítač..........................................24 Pomocný spojovací kabel USB....5 Použití této příručky.....................6 Poznámky k manipulaci s videokamerou...........................34 Priorita tváře................................17 Prohlížení události......................18 Projektor.......................................21 Přehrávání....................................18 Ř Řemínek.......................................10 S Seznamy nabídek........................29 Součásti a ovládací prvky.............9 Specifikace...................................38 Spuštění softwaru PlayMemories Home............................................25 Stativ.............................................10 T Televizor.......................................20 Tvorba disků................................26 U Ukládání obrazů na externí zařízení médií..............................27 USB...............................................12 Uživatelská příručka „Handycam“...................................5 Ú Úplné nabití.................................12 Úvodní nastavení........................13 V Vestavěný kabel USB..................12 Volba média.................................13 Výstražné indikátory..................33 W Windows......................................24 Z Záznamové médium...................13 Záznamový disk AVCHD............5 Zobrazení položek na obrazovce LCD...............................................16 Zobrazení vnitřní kontroly........33 Zoom............................................17 Zvuk větru....................................29 Seznamy nabídek naleznete na stranách 29 až 31. Ostatní/rejstřík 43 CZ