Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Czynności wstępne

Czynności wstępne Ładowanie akumulatora Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 8 1 Zamknąć ekran LCD i podłączyć akumulator. Wyrównać nacięcie na kamerze z występem akumulatora, a następnie przesunąć akumulator w górę. W celu odłączenia akumulatora zamknąć ekran LCD, a następnie przesunąć dźwignię zwalniającą BATT (akumulator) i wyjąć akumulator. Akumulator 2 Podłączyć zasilacz sieciowy () do kamery, a przewód zasilający () do gniazda elektrycznego. Lampka POWER/CHG (ładowanie) zaświeci się na pomarańczowo. Po całkowitym naładowaniu akumulatora Wtyk napięcia lampka POWER/CHG (ładowanie) gaśnie. stałego Lampka POWER/ CHG (ładowanie) 14 PL Do gniazda elektrycznego Wyrównać znacznik na wtyku napięcia stałego z jego odpowiednikiem na gnieździe DC IN Gniazdo DC IN

Ładowanie akumulatora przy użyciu komputera Podłączyć kamerę do uruchomionego komputera za pośrednictwem wbudowanego kabla USB. Lampka POWER/CHG (ładowanie) zaświeci się na pomarańczowo. Po całkowitym naładowaniu akumulatora lampka POWER/CHG (ładowanie) gaśnie. Z pomocniczego przewodu połączeniowego USB należy korzystać, gdy wbudowany kabel USB jest za krótki do uzyskania połączenia. Wbudowany kabel USB Do gniazda elektrycznego Czynności wstępne Ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki/zasilacza sieciowego USB AC-UD10 (oddzielnie w sprzedaży) Akumulator można ładować podłączając wbudowany kabel USB do gniazda elektrycznego za pośrednictwem ładowarki/zasilacza sieciowego USB AC-UD10 (oddzielnie w sprzedaży). Do ładowania kamery nie wolno używać przenośnych ładowarek Sony CP-AH2R, CP-AL lub AC- UP100 (oddzielnie w sprzedaży). Uwagi W momencie zakupu kamera jest ustawiona w taki sposób, aby po około 2 minutach bezczynności wyłączała się automatycznie w celu uniknięcia rozładowania akumulatora ([Oszczędz. energii] str. 36). Czas ładowania Orientacyjny czas (w minutach) wymagany do całkowitego naładowania kompletnie rozładowanego akumulatora (w zestawie). NP-FV30 (w zestawie HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E): W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego: 115 min. W przypadku podłączenia do komputera za pośrednictwem wbudowanego kabla USB*: 150 min. NP-FV50 (w zestawie HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E): W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego: 155 min. W przypadku podłączenia do komputera za pośrednictwem wbudowanego kabla USB*: 280 min. Czasy ładowania podane powyżej zmierzono w trakcie ładowania kamery w temperaturze 25 °C. Wskazane jest ładowanie akumulatora w zakresie temperatur od 10 °C do 30 °C. * Czasy ładowania zmierzono bez korzystania z pomocniczego przewodu połączeniowego USB. 15 PL