Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Typ

Typ TV................................ Konwersja sygnału w zależności od podłączonego telewizora (str. 23). Rozdzielczość HDMI...... Wybór wyjściowej rozdzielczości obrazu w przypadku podłączenia kamery do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI. STER. PRZEZ HDMI......... Ustawianie sterowania kamerą z poziomu pilota telewizora, gdy kamera jest podłączona do telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync za pośrednictwem przewodu HDMI. Połączenie USB............... Opcję tę należy zaznaczyć, gdy na ekranie LCD nie pojawiają się żadne instrukcje po podłączeniu kamery do urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem przewodu USB. Ust. połączenia USB...... Ustawianie trybu połączenia w przypadku podłączenia kamery do komputera lub urządzenia USB. Ustawienia USB LUN..... Poprawianie zgodności połączenia USB przez ograniczenie pewnych funkcji USB. Ustawienia ogólne Brzęczyk............................ Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej kamery. Jasność LCD..................... Regulacja jasności ekranu LCD. Włączanie z LCD............. Ustawianie automatycznego włączenia zasilania po otwarciu ekranu LCD. Language Setting.......... Ustawianie języka wyświetlanych informacji (str. 5). Kalibrowanie................... Kalibracja panelu dotykowego. Stan akumulatorów...... Wyświetlanie orientacyjnego czasu pozostałego do wyczerpania akumulatora. Oszczędz. energii........... Ustawianie automatycznego wyłączania ekranu LCD i zasilania. Inicjalizuj........................... Przywracanie wszystkim ustawieniom ich wartości domyślnych. Tryb pokazowy............... Ustawianie odtwarzania filmu demonstracyjnego o funkcjach kamery. Ustawienia zegara Ustaw. daty i czasu........ Ustawianie daty i godziny. Ustawienia regionu....... Uwzględnianie różnicy czasu bez zatrzymywania zegara (str. 16). * HDR-CX380/CX380E/CX390E/PJ380/PJ380E/PJ390E ** HDR-CX320/CX380/PJ380 36 PL Połączenia

Pozostałe informacje/Indeks Rozwiązywanie problemów Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 8 Jeżeli podczas użytkowania kamery wystąpią jakiekolwiek problemy, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. Sprawdzić listę (str. 37 do 39) i skontrolować kamerę. Odłączyć źródło zasilania, po czym po upływie 1 minuty podłączyć je ponownie i włączyć kamerę. Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [ Ustawienia ogólne] [Inicjalizuj]. Wybór opcji [Inicjalizuj] spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień, z nastawą zegara włącznie. Skontaktować się z punktem sprzedaży produktów marki Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony. W przypadku niektórych problemów może zajść konieczność inicjalizacji lub zmiany bieżącej wewnętrznej pamięci kamery (modele z pamięcią wewnętrzną). W takiej sytuacji dane zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną skasowane. Przed wysłaniem kamery do naprawy należy koniecznie zapisać dane znajdujące się w pamięci wewnętrznej na innych nośnikach (utworzyć kopię zapasową). Nie jest przewidziana żadna rekompensata za utratę danych zapisanych w pamięci wewnętrznej. W czasie naprawy może zajść konieczność sprawdzenia pewnej minimalnej ilości danych zapisanych w pamięci wewnętrznej w celu zdiagnozowania problemu. Sprzedawca produktów marki Sony nie będzie jednak kopiował ani przechowywał tych danych. Szczegółowy opis objawów kamery można znaleźć w pozycji Przewodnik użytkownika kamery „Handycam” (str. 6), a sposób jej podłączania do komputera - w pozycji „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home” (str. 29). Nie można włączyć zasilania kamery. Podłączyć do kamery naładowany akumulator (str. 14). Wyjęto wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazda elektrycznego. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego (str. 14). Po włączeniu zasilania kamera nie działa. Kamera jest gotowa do filmowania po upływie kilku sekund od włączenia. Nie świadczy to o usterce. Odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego lub odłączyć akumulator, a następnie podłączyć ponownie po upływie około 1 minuty. Kamera się nagrzewa. Podczas pracy kamera może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce. Kamera niespodziewanie się wyłącza. Użyć zasilacza sieciowego (str. 14). Domyślnie kamera wyłącza się po około 2 minutach bezczynności ([Oszczędz. energii]) (str. 36). Włączyć ponownie zasilanie. Naładować akumulator (str. 14). 37 PL Pozostałe informacje/Indeks