Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Pentru informaţii

Pentru informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video, consultaţi următoarea pagină: Funcţii şi echipamente p. 6 Pregătirea camerei video Setare 1 2 14 RO Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video şi porniţi camera. Pentru a opri alimentarea, închideţi ecranul LCD. Selectaţi limba dorită, zona geografică şi ora atingând ecranul LCD. Pentru a opri sunetul bip Selectaţi [Setare] [ Setări generale] [Bip] [Dezactivat]. Atingeţi butonul de pe ecranul LCD. Note Data şi ora înregistrării sunt înregistrate automat pe suportul de înregistrare. Acestea nu sunt afişate în timpul înregistrării. Cu toate acestea, le puteţi verifica sub formă de [Cod de date] în timpul redării. Pentru a le afişa, selectaţi [Setare] [ Setări redare] [Cod de date] [Data/Ora]. Schimbarea suportului de înregistrarea (Modele cu memorie internă) În setarea implicită, filmele şi fotografiile sunt înregistrate în memoria internă. Puteţi schimba suportul de înregistrare la o cartelă de memorie. Selectaţi [Setare] [ Setări suport] [Selectare suport] suportul de înregistrare dorit.

Introducerea unei cartele de memorie Deschideţi capacul şi introduceţi cartela de memorie cu un clic. Led de acces Pentru a ejecta cartela de memorie, apăsaţi uşor pe aceasta. Introduceţi cartela cu colţul tăiat în direcţia ilustrată. Pregătirea Note Pentru o funcţionare stabilă a cartelei de memorie, se recomandă să formataţi cartela de memorie cu camera video, înainte de prima utilizare (p. 32). La formatarea cartelei de memorie vor fi şterse toate datele stocate pe cartelă, iar datele vor fi irecuperabile. Salvaţi datele importante pe calculator etc. Verificaţi sensul cartelei de memorie. Dacă introduceţi forţat cartela de memorie în sensul greşit, cartela de memorie, fanta pentru cartela de memorie sau imaginile înregistrate pot fi deteriorate. Atunci când introduceţi sau scoateţi cartela de memorie, aveţi grijă ca aceasta să nu sară şi să cadă. Tipuri de cartele de memorie ce pot fi folosite cu această cameră video „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) „Memory Stick PRO-HG Duo” „Memory Stick XC-HG Duo” Cartelă de memorie SD Cartelă de memorie SDHC Cartelă de memorie SDXC SD Clasă de viteză — Clasa 4 sau mai rapid Capacitate (operaţie verificată) Până la 32 GB Până la 64 GB Descrise în acest manual „Memory Stick PRO Duo” Până la 64 GB Cartelă SD Nu este asigurată funcţionarea cu toate cartelele de memorie. 15 RO