Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Salvarea imaginilor pe

Salvarea imaginilor pe un dispozitiv media extern Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) cu ajutorul unui recorder Conectaţi camera video la un recorder de discuri cu ajutorul unui cablu AV (se vinde separat). Puteţi copia imaginile redate pe camera video pe un disc sau pe o casetă video. Note Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând adaptorul de c.a. pentru această operaţie (p. 12). Consultaţi, de asemenea, manualul de utilizare furnizat cu dispozitivul conectat. Nu puteţi copia imagini pe recordere conectate printr-un cablu HDMI. Deoarece copierea este efectuată printr-un transfer de date analogice, calitatea imaginii se poate deteriora. Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) vor fi duplicate cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD). Atunci când conectaţi un dispozitiv mono, cuplaţi conectorul galben al unui cablu AV (se vinde separat) la mufa de intrare video şi conectorul alb (canalul din stânga) sau cel roşu (canalul din dreapta) la mufa de intrare audio a 3 dispozitivului. 1 Introduceţi suportul de înregistrare în dispozitivul de înregistrare (un recorder de 4 discuri etc.). Dacă dispozitivul dvs. de înregistrare are un selector de intrare, setaţi-l la modul de intrare. 2 Conectaţi camera video la dispozitivul de înregistrare cu ajutorul unui cablu AV (se vinde separat). 28 RO Cablu AV (se vinde separat) Roşu Alb Galben Flux de semnal Conectaţi camera video la mufele de intrare ale dispozitivului de înregistrare. Porniţi redarea cu camera video şi înregistraţi-o pe aparatul de înregistrare. Când aţi terminat duplicarea, opriţi mai întâi aparatul de înregistrare, apoi camera video. Copierea informaţiilor despre dată şi oră: [Cod de date] (p. 32) Utilizarea unui dispozitiv cu un format al ecranului de 4:3: [Tip TV] (p. 32)

Salvarea imaginilor pe un dispozitiv extern de stocare cu calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) Pentru informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video, consultaţi următoarea pagină: Funcţii şi echipamente p. 6 Puteţi salva filme şi fotografii pe un suport extern (dispozitive de stocare USB), cum ar fi o unitate hard disk externă. Următoarele funcţii vor fi disponibile după salvarea imaginilor pe un dispozitiv extern de stocare. Puteţi conecta camera video şi dispozitivul extern de stocare, şi apoi puteţi reda imaginile stocate pe dispozitivul extern de stocare. Puteţi conecta computerul şi dispozitivul extern de stocare şi apoi puteţi importa imaginile pe computer cu ajutorul software-ului „PlayMemories Home” (p. 27). USB Cablu adaptor VMC-UAM2 (se vinde separat) Note Pentru această operaţie, aveţi nevoie de cablul adaptor USB VMC-UAM2 (se vinde separat). Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de alimentare la mufa DC IN a camerei video şi la sursa de c.a.. Consultaţi, de asemenea, manualul de utilizare furnizat împreună cu dispozitivul extern de stocare. 1 Conectaţi camera video şi dispozitivul extern de stocare folosind cablul adaptor USB (se vinde separat). 2 Selectaţi [Copiaţi.] de pe ecranul camerei video. Filmele şi imaginile care sunt stocate pe suportul de înregistrare şi care nu au fost încă salvate pe dispozitivul extern de stocare pot fi salvate pe suportul conectat în acest moment. Această operaţie este disponibilă doar dacă sunt imagini nou înregistrate în camera video. Pentru a deconecta dispozitivul extern de stocare, selectaţi în timp ce camera video este în modul de redare în aşteptare (este afişat ecranul Vizualizare evenimente sau Index evenimente). Salvarea imaginilor pe un dispozitiv media extern 29 RO