Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Particularizarea camerei

Particularizarea camerei video Utilizarea meniurilor Camera video are diverse elemente de meniu sub fiecare din cele 6 categorii de meniu. Mod fotografiere Aparat foto/Microfon Cal. imag./Dimens. Funcţie Redare Editare/Copiere Setare 1 Selectaţi . 2 Selectaţi o categorie. 3 Selectaţi elementul de meniu dorit. Derulează elementele de meniu în sus sau în jos 30 RO Note Selectaţi pentru a finaliza configurarea meniului sau pentru a reveni la ecranul cu meniul anterior. Pentru a găsi rapid un element de meniu Meniurile [Aparat foto/Microfon] şi [Setare] au subcategorii. Selectaţi simbolul subcategorie pentru ca ecranul LCD să afişeze lista de meniuri a subcategoriei selectate. Simboluri subcategorii Când nu puteţi selecta un element de meniu Elementele de meniu sau setările care apar cu gri nu sunt disponibile. Când selectaţi un element de meniu marcat cu gri, camera video afişează motivul pentru care nu puteţi selecta elementul de meniu sau în ce condiţii puteţi seta elementul de meniu.

Liste de meniuri Mod fotografiere Film............................................... Înregistrează filme. Foto.............................................. Face fotografii. Aparat foto/Microfon Setări manuale Echilibru de alb............... Ajustează balansul de culoare în funcţie de mediul de înregistrare. Expun./Focaliz. Pct........ Ajustează simultan luminozitatea şi focalizarea pentru subiectul selectat. Expunere punctuală..... Ajustează luminozitatea imaginilor pentru un subiect pe care îl atingeţi pe ecran. Focalizare punct............. Ajustează focalizarea unui subiect pe care îl atingeţi pe ecran. Expunere........................... Ajustează luminozitatea filmelor şi a fotografiilor. Dacă selectaţi [Manual], ajustaţi luminozitatea (expunerea) folosind / . Focalizare.......................... Ajustează focalizarea manual. Dacă selectaţi [Manual], selectaţi pentru a ajusta focalizarea unui subiect apropiat şi pentru a ajusta focalizarea unui subiect îndepărtat. Low Lux............................. Înregistrează imagini cu culori luminoase într-un mediu slab iluminat. Setări aparat foto Selectare scenă............... Selectează setarea de înregistrare potrivită în funcţie de tipul de scenă, cum ar fi o vedere nocturnă sau o plajă. Gradare...................... Face ca scenele să apară sau să dispară treptat. Temporizator........... Setează temporizatorul când camera video este în modul de înregistrare foto. Macro prim plan............. Focalizează subiectul pe un fundal estompat. SteadyShot............... Setează funcţia SteadyShot în timpul înregistrării filmelor. SteadyShot............... Setează funcţia SteadyShot în timpul fotografierii. Zoom digital.................... Setează nivelul maxim de zoom al zoom-ului digital. Iluminare spate auto.... Ajustează automat expunerea pentru subiectele iluminate din spate. Faţă Detecţie feţe.................... Detectează feţe automat. Declanşator zâmbet..... Face automat fotografii când este detectat un zâmbet. Sens. detect. zâmbet.... Setează sensibilitatea detectării zâmbetelor pentru funcţia Declanşator zâmbet. Microfon Voce mai apropiată....... Detectează feţele şi înregistrează clar vocile asociate feţelor. Mic. încorporat zoom... Înregistrează filme cu sunet clar în funcţie de poziţia zoom-ului. Red. auto zgom. vânt... Recunoaşte condiţiile de înregistrare şi reduce zgomotul vântului. Nivel refer. microfon..... Setează nivelul microfonului pentru înregistrare. Asistenţă fotografiere Butonul meu.................... Atribuie funcţii Butoanelor mele. Caroiaj................................ Afişează linii grilă de ghidare pentru a verifica dacă subiectul este orizontal sau vertical. Setare afişaj...................... Setează durata de afişare pe ecranul LCD a simbolurilor sau a indicatorilor. Particularizarea camerei video 31 RO