Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Použitie projektora s

Použitie projektora s počítačom alebo telefónom typu smartphone HDMI kábel (je súčasťou dodávky) Tok signálu Prepojte konektor PROJECTOR IN kamkordéra s konektorom pre výstup HDMI druhého zariadenia pomocou kábla HDMI (je súčasťou dodávky) a potom v kroku č. 2 vyberte možnosť [Image from External Device]. Ak terminál pripojeného zariadenia nie je kompatibilný s káblom HDMI (je súčasťou dodávky), použite adaptér konektora HDMI (predáva sa samostatne). Počas projekcie záberov môžete používať iba páčku PROJECTOR FOCUS. Poznámky Obrazovka LCD sa počas premietania záberov vypne. Pri používaní projektora dbajte na to, aby ste sa vyhli nasledujúcim činnostiam alebo situáciám. Dajte pozor, aby ste pri premietaní záberov nezasiahli zrak iných osôb. Nedotýkajte sa objektívu projektora. 24 SK Obrazovka LCD a objektív projektora sa pri používaní zahrievajú. Používaním projektora sa skracuje životnosť batérie (odporúča sa používať dodaný sieťový adaptér striedavého prúdu). Počas používania projektora nie sú k dispozícii nasledujúce možnosti: výstup prehrávania výberu najlepších scén do zariadenia, ako je napríklad televízor, používanie kamkordéra so zatvorenou obrazovkou LCD, niektoré ďalšie funkcie. Ak premietané zábery obsahujú veľa čiernej farby, môže dochádzať k miernej nerovnomernosti sfarbenia. Je to spôsobené odrazom svetla v objektíve projektora a nejde o poruchu.

Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača Prehrávanie záberov v počítači Softvér „PlayMemories Home“ vám umožňuje importovať videozáznamy a statické zábery do počítača, kde ich môžete využiť viacerými spôsobmi. Možnosti využitia softvéru „PlayMemories Home“ (v systéme Windows) Import záberov z kamkordéra Zobrazenie záberov v kalendári Odovzdanie do služieb online Softvér „PlayMemories Home“ možno prevziať z nasledujúcej adresy URL. www.sony.net/pm Poznámky Na inštaláciu softvéru „PlayMemories Home“ je potrebné pripojenie na internet. Na používanie softvéru „PlayMemories Online“ a ďalších služieb online je potrebné pripojenie na internet. Služby nemusia byť dostupné v niektorých krajinách alebo oblastiach. Softvér pre počítače Mac Vytvorenie disku Zdieľanie záberov v softvéri „PlayMemories Online“ Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača Softvér „PlayMemories Home“ nie je podporovaný v počítačoch Mac. Ak chcete importovať zábery z kamkordéra do počítača Mac a prehrávať ich, použite zodpovedajúci softvér v počítači Mac. Podrobnosti nájdete na stránke na nasledujúcej adrese URL: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ 25 SK