Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

USB Connect Setting....

USB Connect Setting.... Ställer in anslutningsläget när videokameran är ansluten till en dator eller en USB-enhet. USB LUN Setting............. Ställer in videokameran för att förbättra kompatibiliteten på en USB-anslutning genom att begränsa vissa USB-funktioner. General Settings Beep................................... Ställer in om videokamerans funktionsljud ska höras eller inte. LCD Brightness .............. Justerar ljusstyrkan på LCD-skärmen. Power On By LCD........... Ställer in strömmen så att den stängs av automatiskt när du öppnar LCDskärmen. Language Setting.......... Ställer in skärmspråket (s. 4). Calibration........................ Kalibrerar pekskärmen. Battery Info...................... Visar ungefärlig återstående batteritid. Power Save....................... Ställer in LCD-skärmen och strömmen så att de stängs av automatiskt. Initialize............................. Återställer alla inställningar till standardinställningarna. Demo Mode..................... Ställer in uppspelning av demonstrationsfilmen om videokamerans funktioner. Clock Settings Date & Time Setting...... Ställer in datum och tid. Area Setting..................... Justerar för en tidsskillnad utan att stanna klockan (s. 14). * HDR-CX380/CX380E/CX390E/PJ380/PJ380E/PJ390E ** HDR-CX320/CX380/PJ380 32 SE

Övrigt/Sakregister Felsökning För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 6 Följ stegen nedan om du stöter på problem när du använder videokameran. Kontrollera listan (s. 33 till 35) och inspektera videokameran. Koppla ifrån strömkällan och anslut den igen efter cirka 1 minut och slå på videokameran. Välj [Setup] [ General Settings] [Initialize]. Om du trycker på [Initialize] återställs alla inställningar, inklusive klockan. Kontakta din Sony-återförsäljare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad. Beroende på problemet kan videokamerans internminne (modeller med internminne) behöva bytas ut eller formateras. I så fall raderas informationen som lagrats i internminnet. Kom ihåg att lagra informationen i internminnet på ett annat medium (en säkerhetskopia) innan du lämnar in videokameran för reparation. Vi ersätter dig inte för förlust av information i internminnet. Under reparationen kan vi, för att undersöka problemet, behöva kontrollera en liten mängd av den information som lagrats i internminnet. Din Sony-återförsäljare varken kopierar eller lagrar dina data. Se Bruksanvisning för ”Handycam” (s. 5) för detaljer om symtom för din videokamera och ”Hjälpguide för PlayMemories Home” (s. 26) om hur du ansluter videokameran till en dator. Kameran startar inte. Montera ett laddat batteri på videokameran (s. 12). Kontakten till nätadaptern har lossnat från vägguttaget. Anslut den till vägguttaget (s. 12). Videokameran fungerar inte trots att jag har startat den. När du startat videokameran tar det några sekunder för den att bli klar för tagning. Det är inte ett tecken på att något är fel. Koppla bort nätadaptern från vägguttaget eller ta bort batteriet, vänta cirka 1 minut och sätt tillbaka batteriet igen. Videokameran blir varm. Videokameran kan bli varm när den används. Det är inte ett tecken på att något är fel. Kameran stängs plötsligt av. Använd nätadaptern (s. 12). För att spara batteri är standardinställningen vald så att strömmen automatiskt stängs av om du inte använt videokameran under cirka 2 minuter ([Power Save]) (s. 32), slå på strömmen igen. Ladda batteriet (s. 12). Inga bilder spelas in när jag trycker på START/STOP eller PHOTO. Uppspelningsskärmen visas. Stoppa uppspelning och välj [Shooting Mode] [ Movie] eller [ Photo]. Videokameran är fortfarande upptagen med att registrera den bild du just tagit på inspelningsmediet. Du kan inte göra en ny inspelning när det pågår. Inspelningsmediet är fullt. Radera bilder som du inte behöver (s. 20). Det totala antalet filmavsnitt eller stillbilder överstiger det antal som får plats på videokameran. Radera bilder som du inte behöver (s. 20). 33 SE Övrigt/Sakregister