Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Allemand

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Allemand

wordt deze overschreven

wordt deze overschreven door de software "PlayMemories Home". In dit geval kunt u bepaalde functies die beschikbaar waren in "PMB" in deze software "PlayMemories Home" niet gebruiken. Uw camcorder loskoppelen van de computer 1 Klik op het pictogram rechts onderaan op het bureaublad van de computer [USB-apparaat voor massaopslag veilig verwijderen]. 2 Selecteer [Ja] op het camcorderscherm. 3 Koppel de USB-kabel los. Als u Windows 7 of Windows 8 gebruikt, klikt u op en vervolgens op . Opmerkingen Gebruik de software "PlayMemories Home" om vanaf de computer toegang te krijgen tot de camcorder. Een goede werking is niet gegarandeerd indien u gegevens op de camcorder bewerkt met andere software dan "PlayMemories Home" of als u bestanden en mappen rechtstreeks vanaf een computer bewerkt. Beelden kunnen niet worden opgeslagen op sommige discs, afhankelijk van de configuratie die geselecteerd is in [ Opnamefunctie]. Films opgenomen in [60p-kwaliteit ] (modellen met het NTSC-kleursysteem)/[50pkwaliteit ] (modellen met het PALkleursysteem) of de [Hoogste kwalitt ]- stand kunnen alleen worden opgeslagen op een Blu-ray-disc. U kunt geen disc aanmaken met films opgenomen in de [ MP4]-stand. 28 NL De camcorder splitst automatisch een beeldbestand van meer dan 2 GB en slaat de delen op als aparte bestanden. Alle beeldbestanden kunnen als aparte bestanden op een computer verschijnen, maar worden toch correct verwerkt door de importfunctie en de afspeelfunctie van de camcorder of de software "PlayMemories Home".

De software "PlayMemories Home" starten 1 Dubbelklik op het pictogram "PlayMemories Home" op het computerscherm. Wanneer u Windows 8 gebruikt, selecteert u het pictogram "PlayMemories Home" vanaf het startscherm. 2 Dubbelklik op de snelkoppeling "PlayMemories Home help-gids" op het computerscherm als u wilt zien hoe "PlayMemories Home" werkt. Films en foto’s opslaan op een computer Wanneer u Windows 8 gebruikt, selecteert u [PlayMemories Home help-gids] in het menu Help van "PlayMemories Home". Als het pictogram niet op het computerscherm verschijnt, klikt u op [start] [Alle programma’s] [PlayMemories Home] het gewenste item. Meer details over "PlayMemories Home" vindt u wanneer u ("PlayMemories Home help-gids") selecteert in de software of naar de ondersteuningspagina "PlayMemories Home" gaat (http://www.sony.co.jp/pmh-se/). 29 NL